El Servei d’Oncologia Radioteràpica està dedicat a aspectes diagnòstics i a l’atenció clínica i terapèutica del pacient oncològic, en especial a l’aplicació de tractaments amb radiacions ionitzants sobre els tumors.

Disposa de dos dispositius assistencials. Un situat a l’Hospital de Terrassa, per a donar cobertura a la població del Vallès Occidental i l’altre a Manresa, a les instal·lacions de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, per a la població de la Catalunya Central.

Està format per personal altament qualificat (metges, radio físics, tècnics, infermeria, administratius…) especialitzats en l’atenció dels pacients oncològics. Disposa de 4 acceleradors lineals de darrera generació, tres a Terrassa i un a Manresa, un TAC 4D i sistemes de planificació i xarxa assistencial interconnectada.


Cartera de Serveis i Especialitats

Atenció a totes les patologies oncològiques tributàries de tractament radioteràpic

Aplicació de  tractaments amb:


Docència

Participació en la formació de metges residents d’Oncologia Mèdica i Hematologia, d’estudiants de Física Mèdica, estudiants Tècnics, estudiants d’Infermeria i Auxiliar d’Infermeria i Documentació Clínica.


Recerca