A partir d’avui, davant alta transmissibilitat COVID-19, per reduir pressió de tràmits burocràtics als centres d’atenció primària, s’ha simplificat el procés per demanar la baixa degut a aquesta infecció.

COM DEMANAR-LA

La gestió s’ha de tramitar a través del web citasalut.gencat.cat o des de La Meva Salut.

Al web apareix un nou destacat, “Baixes laborals: símptomes COVID-19”, que, al seleccionar-ho, obrirà una nova pestanya per començar el tràmit.

També es pot accedir al requadre “Baixa laboral”. Selecciona una de les següents opcions’, on es mostren diferents motius per gestionar una incapacitat temporal. Si es desplega el subapartat “Sol·licitud de baixa”, apareix un nou apartat: “Simptomatologia COVID”, que porta a la mateixa pestanya que el primer destacat.

BAIXES DE CINC DIES

Les baixes es generen automàticament per un període de 5 dies. Ara bé, si la persona millora pot demanar l’alta abans, posant-se en contacte amb el seu CAP. Igualment, si empitjora ha de contactar amb el seu centre d’atenció primària.

BAIXA PER SÍMPTOMES DE COVID-19

Es pot demanar la incapacitat temporal quan la persona no pugui treballar o teletreballar perquè es troba malament i tingui simptomatologia compatible amb covid-19 (tos, febre, miàlgies, malestar general,…). Al web no cal adjuntar informe mèdic ni prova positiva.

MÉS INFORMACIÓ A:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/a/avaluacions-mediques/baixa-medica/simptomatologia-compatible-covid/