El projecte contempla la necessitat de transformació del recinte hospitalari, així com del seu entorn més immediat

Aquest divendres 12 de juliol s’ha aprovat a la Junta de Govern de l’Ajuntament de Terrassa el Pla Especial urbanístic per a la regulació de l’Hospital Universitari de Terrassa.

La parcel·la actual que ocupa l’Hospital és d’una superfície total de 83.157 m2 i està dividida en sòl urbà consolidat (47.958 m2) i sol no urbà (35.199 m2). En la part de sol urbà, les normes urbanístiques del POUM (Art. 244.10 d) defineixen els paràmetres d’ocupació i edificabilitat.

El Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’Hospital Universitari de Terrassa que s’ha aprovat aquest divendres proposa modificar el paràmetre d’edificabilitat actual incrementant-lo fins arribar als 58.362 m2 totals.

Pel que fa a l’entorn de l’Hospital més immediat, hi hauria un canvi en el traçat que afecta a l’accessibilitat del recinte així com una reubicació de la rotonda que condueix a l’aparcament. També s’està treballant en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les marquesines de les places de dos dels quatre aparcaments actuals, que permetin captar i emmagatzemar energia solar, amb l’objectiu de potenciar la sostenibilitat de l’Hospital. Per als altres dos aparcaments s’ha demanat un Pla d’actuació específica.

L’Hospital Universitari de Terrassa es va construir fa més de quaranta anys. Al llarg del temps, dins del recinte hospitalari s’han anat construint noves edificacions com l’hospital penitenciari, l’àrea de radioteràpia i magatzems, la central tèrmica, etc., alhora que també grans àrees d’aparcament. Durant aquestes més de quatre dècades el sistema sanitari ha sofert grans modificacions i les estructures hospitalàries cada vegada son més complexes.

L’última intervenció de nova planta realitzada els anys 2009- 2010 van ser els dos cossos annexes a la façana nord: àrea de radioteràpia i magatzem general, situats en el nivell del soterrani -1. En aquell moment es van verificar les superfícies d’ocupació i les d’edificabilitat, de l’àrea de sol urbà, observant que l’edificabilitat estava pràcticament esgotada.

L’objecte de reordenació de l’Hospital és per donar resposta als nous reptes, tant pel que fa a les necessitats de creixement, d’aparcament i d’ordenació dels accessos, com d’ubicació de les noves estructures necessàries per a reduir les emissions de CO2, d’acord amb el criteri generalitzat de producció d’energies renovables. També es vol millorar l’àrea de recollida de residus i facilitar el seu reciclatge.

Pla Director d’Infraestructures

La remodelació de l’Hospital Universitari de Terrassa s’ha d’anar concretant en el Pla Director d’Infraestructures 2024-2036 del CST, que inclourà diferents actuacions en diferents fases. En la fase 0, que començarà en breu, es reformarà l’espai per a una 2a Ressonància Magnètica. També contempla el disseny de la nova àrea polivalent d’Urgències i del nou espai pel Servei d’Oftalmologia.

En fases posteriors, el Pla Director, per tal de potenciar tots els serveis externs, plantejarà la construcció d’un nou edifici annex a l’accés principal que podria allotjar les consultes externes, cafeteria, rehabilitació, despatxos i administració i direcció. Per poder construir aquest nou edifici era necessària la modificació del pla especial urbanístic i l’increment dels paràmetres d’edificabilitat actuals. La nova construcció, situada a la cara sud, alliberaria diferents àrees de l’edifici principal que servirien per a poder ampliar serveis assistencials.

Cada una de les fases del Pla Director haurà de ser aprovada, calendaritzada i pressupostada pel Servei Català de la Salut.