La Fundació La Marató de 3Cat impulsa 37 projectes amb fons de l’edició 2022 del programa

Els 11,2 M€ recaptats en l’edició 2022 de La Marató de 3Cat van permetre sensibilitzar la societat sobre les patologies cardiovasculars i, a partir d’ara, n’impulsaran la investigació científica de manera decisiva.

Aquest mes de novembre un total de 71 equips líders en la recerca cardiovascular han rebut fons de la Fundació La Marató per a desenvolupar 37 projectes científics d’excel·lència que donaran lloc a eines noves de prevenció i de diagnòstic, i a tractaments més eficients per augmentar la qualitat i l’esperança de vida dels pacients.

Entre els projectes guardonats hi ha el VIRTUAL-METS, liderat per la Dra. Maite Garolera del CST, que té per objectiu millorar la cognició en adults amb síndrome metabòlica i que ha estat finançat per la Fundació La Marató amb vora 200.000 euros.

Els 37 projectes premiats per la Fundació, d’acord amb la decisió del Patronat i a proposta de la Comissió Assessora Científica, són els que han resultat més ben valorats dels 186 candidats presentats a la convocatòria d’ajudes. L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, AQUAS, del Departament de Salut, va coordinar un procés d’avaluació internacional en què 153 experts i expertes en salut cardiovascular van valorar els treballs en funció de la seva qualitat i metodologia, rellevància científica, sanitària i social, i valor innovador, entre altres. El 2028, la Fundació donarà a conèixer els resultats obtinguts en els treballs de recerca en un acte de retorn social.