La guia ha estat elaborada per l’Institut Català d’Oncologia (ICO), l’Institut Català de la Salut (ICS) i de l’Institut del Diagnòstic per la Imatge (IDI)

Aquest mes de gener s’ha presentat l’actualització de la “Guia de l’ICO-ICS Praxis de tractament mèdic i amb irradiació del càncer d’orofaringe, cavitat oral, hipofaringe, laringe, nasofaringe i carcinoma escatós cervical d’origen desconegut”, com a resultat de la col·laboració conjunta de professionals involucrats en el tractament farmacològic, amb radioteràpia i diagnòstic per la imatge de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), de l’Institut Català de la Salut (ICS) i de l’Institut del Diagnòstic per la Imatge (IDI).

L’ICO, com a centre d’excel·lència i de referència en la prevenció, el tractament, la recerca i la formació en càncer, elabora diferents documents, guies i protocols de pràctica clínica. Les ICO-ICS Praxis són unes guies terapèutiques, que cerquen el consens entre els professionals sempre avalat amb el màxim grau d’evidència disponible, i per tal d’assolir un lideratge clínic potent mitjançant un model basat en el consens professional i la capacitat de col·laboració entre l’ICO i l’ICS.

En aquesta edició hi han participat professionals de diferents especialitats com Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica, Pal·liatius, Farmàcia i Infermeria dels centres ICO i de l’ICS, com l’Hospital U. Vall d’Hebron, Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida i Hospital Verge de la Cinta de Tortosa) i Consorci Sanitari de Terrassa, Hospital Parc Taulí Sabadell, Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona i l’Hospital del Mar de Barcelona. Entre ells, Estrella Acosta, especialista en Oncologia Radioteràpica de la Unitat de tumors ORL i ginecològics del Consorci Sanitari de Terrassa.

Es tracta d’una actualització de la guia publicada anteriorment, on es recullen els principals avenços en diagnòstic i terapèutica i s’aporta una visió integral del maneig interdisciplinari del càncer de cap i coll en totes les etapes de la malaltia, incloent el consell genètic i l’oncogeriatria.

Tanmateix en aquests moments hi ha diversos grups que estan treballant en altres patologies com són el càncer de pulmó no microcític precoç, càncer d’ovari, mieloma múltiple i properament s’iniciaran els grups de treball per a noves guies ICO-ICSPraxi com la púrpura trombocitopènica immune.