Amb motiu del Dia Mundial del Transplantament, ADER (Associació de Malalts del Ronyó), ha col·locat a l’Hospital de Terrassa una taula informativa per conscienciar a la ciutadania de la importància de fer-se donant i contribuir d’aquesta manera a reduir el temps d’espera als malalts que esperen un trasplantament de ronyó.

Des de la taula s’oferia als ciutadans informació acurada de tot el procés de donació per aconseguir un major nombre d’òrgans aptes per a trasplantament. Per aquest motiu cada any, coincident amb el Dia Mundial del Transplantament ADER, amb el suport de les institucions i dels professionals sanitaris del CST, dedica tots els esforços perquè la campanya sigui un èxit.