El CST va realitzar el passat mes de maig dues intervencions d’estenosi uretral complexes: una amb un empelt lliure de mucosa bucal i una altra amb un penjall pediculat. Ambdues en col·laboració entre el Servei d’Urologia i el de Cirurgia Plàstica del CST.

Aquestes tècniques, que fins fa ben poc es derivaven a un centre de tercer nivell com la Fundació Puigvert, ja es realitzen al Consorci Sanitari de Terrassa.

L’estenosi uretral és una cicatriu a l’epiteli uretral que afecta moltes vegades el teixit esponjós subjacent. Quan aquesta cicatriu obstrueix el pas de sortida de l’orina des de la bufeta es produeixen símptomes urinaris, generalment obstructius. Les causes d’aquesta cicatrització anòmala uretral són múltiples i generalment secundàries a traumatismes externs o instrumentals o bé a infeccions uretrals locals.

L’any 2018 el Servei d’Urologia, juntament amb el Servei de Cirurgia Plàstica del CST, va començar un programa de Cirurgia Reconstructiva Uretral amb diferents tècniques de reconstrucció utilitzant, segons el tipus d’estenosi, longitud i localització de la mateixa, diverses cirurgies plàstiques uretrals.