Farmàcia, Nutrició i ús del medicament

Al Servei de Farmàcia i Nutrició del CST treballem per millorar el resultat de l’ús dels medicaments i la nutrició impulsant-ne la seguretat, l’efectivitat i l’eficiència.

Treballem amb un enfoc multidisciplinari i transversal orientat al valor en salut, tenint en compte l’evidència científica però també el context clínic i social de les persones i els seus valors i preferències.

Entre els nostres valors destaquem:

 • El coneixement, el rigor i el professionalisme
 • La coherència i la cohesió del nostre equip humà 
 • L’actitud de servei cap als pacients i la resta de professionals
 • El tracte humà en l’atenció a les persones

Cartera de Serveis

Atenció farmacèutica

 • Lideratge en la definició de les polítiques d’ús del medicament al CST.
 • Suport farmacoterapèutic a la resta de professionals del CST.
 • Atenció farmacèutica a pacients externs amb Medicació Hospitalària de dispensació Ambulatòria (MHDA)
 • Proactivitat en la identificació i resolució de problemes relacionats amb els medicaments.
 • Anàlisi retrospectiva dels incidents de seguretat amb medicaments i lideratge dels equips de millora.
 • Conciliació de la medicació en el pacient programat.

Farmacotècnia

Preparació de fòrmules magistrals i oficinals estèrils i no estèrils.

Logística de medicaments

 • Gestió i Control d’existències i de proveïdors
 • Gestió i control de l’emmagatzematge de medicaments
 • Distribució de medicaments en dosis unitàries a les Unitats d’Hospitalització.
 • Distribució de medicaments per reposició de les farmacioles de les Unitats  d’Hospitalització i dels Centres perifèrics. 
 • Dispensació de MHDA a pacients externs. 

Nutrició

 • Lideratge i suport a la formació dels equips de Suport nutricional de l’àrea hospitalària/ambulatòria, de mitja i llarga estada, i d’Atenció Primària.
 • Cribratge de desnutrició associada a la malaltia en població de risc en col·laboració amb els equips de Suport nutricional.
 • Atenció nutricional especialitzada a pacients ambulatoris a la Consulta Externa derivats per la resta de professionals.
 • Valoració de la indicació de la nutrició artificial (parenteral i enteral), adequació de la dieta i seguiment nutricional en pacients hospitalitzats.
 • Adequació de les dietes i menús en pacients hospitalitzats (en Col·laboració amb Hostalatge)

Docència

 • Grau de Farmàcia  (Universitat de Barcelona i Universitat Ramón Llull)
 • Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Universitat de Barcelona)
 • Grau Superior de Tècnic de Fabricació de Productes Farmacèutics i afins.

Contacte

 • Horari d’atenció: de dilluns a divendres laborables de 8 a 15 h
 • Telèfon: 93 731 40 34
 • Horari de recollida de medicació:
  • Matí: de dilluns a divendres laborables, de 8 a 15 h
  • Tarda: dijous laborables de 15 a 20h