Servei de Fisioteràpia i Rehabilitació

El Servei de Rehabilitació del Consorci Sanitari de Terrassa atén un gran ventall de patologies. Entre elles, s’hi troben les lesions traumatològiques i ortopèdiques, neurològiques i respiratòries, entre les més prevalents, i també d’altres com les relacionades amb les afectacions del sol pelvià.

Majoritàriament es tracten patologies de l’aparell locomotor i predominantment en forma ambulatòria, si bé és molt rellevant l’atenció terapèutica complementària de pacients hospitalitzats on es realitzen actuacions destinades a millorar els dèficits funcionals relacionats amb la malaltia o la pròpia estada hospitalària.

El tractament rehabilitador està orientat a assolir el nivell màxim d’autonomia, de la capacitat funcional i de la qualitat de vida. Per a realització dels tractaments s’incorporen agents físics terapèutics, teràpies manuals i readaptació física i funcional mitjançant exercici, camps electromagnètics, electroteràpia, termoteràpia, crioteràpia, agents físics funcionals, cinesiteràpia i exercici instrumentalitzat. Tots ells adreçats a l’atenció del pacient amb dolor, pèrdua funcional i/o alteracions de la qualitat de vida derivades d’una malaltia o lesió.

L’equip assistencial realitza una valoració prèvia i personalitzada a partir del diagnòstic mèdic, fent una avaluació funcional integral, a partir de la que es dissenyarà el pla terapèutic.

Es promou la participació activa del pacient, educant-lo en la realització correcte dels exercicis més adequats al seu procés de recuperació.

La Rehabilitació es duu a terme diversos dispositius assistencials del CST:

 • Rehabilitació Hospitalària
 • Rehabilitació a Convalescència i Rehabilitació a Llarga Estada (Hospital de St. Llàtzer)
 • Rehabilitació Ambulatòria

Cartera de Serveis

 • RHB traumatològica i esportiva 
 • RHB pediàtrica
 • RHB respiratòria
 • Pre-rehabilitació i fast-track
 • RHB post-COVID i COVID persistent
 • Grup d’entrenament a l’esforç  amb pacients MPOC
 • RHB cardíaca
 • RHB del sol pelvià
 • RHB neurològica 
 • Escola d’espatlla
 • Escola de columna i de cervicals
 • Escola perineal
 • Limfedemes de membres superiors i inferiors

Docència

 • Formació Pregrau de pràcticum d’alumnes de Fisioteràpia de diferents universitats   (EU Gimbernat, UIC, UM, UdL, FCS Blanquerna)
 • Formació  pràcticum d’alumnes del Màster Universitari de Sol Pelvià (UM)

Horari

Horari Laborables: 8:00 a 17:00 h

Contacte

 • Telèfon d’atenció: 93 731 00 07
 • Extensió: 2016