Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu

El Servei de Cirurgia General està integrat per especialistes en el tractament quirúrgic de les malalties digestives, endocrines i de la paret abdominal. Dóna assistència a la població assignada en les àrees de consultes externes, cirurgia major ambulatòria i amb ingrés, cirurgia menor ambulatòria, hospitalització convencional i urgències.

Juntament amb l’avanç tecnològic, a part de seguir fent les tècniques quirúrgiques obertes clàssiques (by-passos, fístules AV per hemodiàlisi, amputacions, drenatges..), ens hem especialitzat en tècniques més r

Funcionalment es distingeixen cinc disciplines assistencials en funció de la súper – especialització i que s’estructuren en diferents equips assistencials: la cirurgia endocrina, la del  tub digestiu alt, la coloproctològica, la biliopancreàtica i la de paret abdominal.

L’activitat del Servei es duu a terme fonamentalment a l’hospital en coordinació amb els equips de l’atenció primària. Els equips d’atenció quirúrgica són multidisciplinaris amb participació de la infermeria i altres col·lectius implicats en el procés assistencial. Participen en els comitès de tractament interdisciplinari oncològic (càncer colorectal, càncer d’esòfag i gàstric, càncer de pàncrees i via biliar, patologia tiroidal i de cap i coll) i elaboren conjuntament els protocols i les guies de la pràctica clínica de cadascun dels procediments.


Cartera de Serveis i Especialitats

 • Consulta externa
 • Control d’ostomies per infermeria estomaterapeuta
 • Cirurgia menor ambulatòria
 • Cirurgia major ambulatòria
 • Cirurgia amb hospitalització convencional i curta estada
 • Cirurgia laparoscòpia avançada
 • Cirurgia del reflux gastro-esofàgic
 • Cirurgia del còlon i recte
 • Cirurgia endoscòpica transanal
 • Cirurgia sòl pelvià
 • Cirurgia de la glàndula suprarenal
 • Cirurgia de la melsa
 • Cirurgia endoscòpica hèrnies paret abdominal

Docència

Metges en formació adscrits al programa MIR. Pregrau Universitat Internacional Catalunya, Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia ocupacional de Terrassa


Recerca

 • Funció anal a la cirurgia de recte
 • Pancreatitis
 • Malaltia supurada anal
 • Maneig nutricional i del dolor postoperatori

Horari

Horari Laborables: 8:00 a 17:00 h

Contacte

 • Telèfon d’atenció: 93 731 00 07
 • Extensió: 2980