Servei de Medicina Intensiva

És una especialitat que té com a objectiu el suport vital dels sistemes orgànics d’aquells pacients que estan en una situació crítica o que requereixen un control estricte. En general precisen suport per l’estabilitat hemodinàmica (equilibri de la tensió arterial), l’activitat respiratòria i la funció renal. La funció de vigilància sense un suport específic sol ser a pacients en la primera etapa de recuperació de cirurgies majors d’alta complexitat.

Les cures intensives s’ofereixen a pacients on la condició crítica és potencialment reversible. Aquesta sovint és difícil de predir, pel que el suport intensiu ajuda a que el pacient mantingui les seves constants vitals mentre el procés pot ser superat.

La Unitat de Cures Intensives està formada per professionals sanitaris que ofereixen assistència multidisciplinar en un espai específic de l’hospital. Aquest espai compleix els requeriments funcionals, estructurals i organitzatius que garanteixen les condicions de seguretat, qualitat i eficiència adequada en l’atenció de pacients. Entre els serveis que ofereix la Unitat també hem d’incloure la implantació de marcapassos amb caràcter definitiu o provisional en aquelles persones que presenten trastorns greus del ritme cardíac


Cartera de Serveis i Especialitats

 • Cures Intensives
 • Semintensius
 • Marcapassos: Implant de marcapassos definitius
 • Consulta Externa de control de Marcapassos
 • Cardioversió Elèctrica Programada
 • Inserció de Catèters centrals per via perifèrica (PICC)
 • Atenció al pacient fora de la UCI: Equip extra-UCI
 • Formació en Suport vital
 • Coordinació en Donació d’Òrgans i teixits al CST

Docència

Formació de residents i estudiants

Horari

24 hores Es dóna servei les 24 hores del dia durant tot l’any.

Contacte

 • Telèfon d’atenció: 93 731 00 07
 • Extensió: 2270