Servei de Pediatria i les seves àrees específiques

La Pediatria és l’especialitat mèdica que estudia a l’infant i les seves malalties, basat en un enfocament biopsicosocial de la seva salut.

Cronològicament la Pediatria abasta des del naixement fins a l’adolescència, distingint diverses etapes: neonatologia, lactant, preescolar, escolar i adolescència.   

El Servei de Pediatria del CST està preparat per a l’atenció de situacions de salut tant agudes com cròniques, adaptant els seus circuits i ubicacions a les necessitats dels pacients i les seves famílies.

Compta amb un ampli ventall d’especialitats mèdiques i quirúrgiques donant servei a tota la població de referència i amb una àmplia oferta assistencial, que en la majoria de processos arriba fins a l’edat de 18 anys.

En l’entorn hospitalari, el Servei de Pediatria aplica un programa d’humanització, per tal de millorar l’estada dels nens i nenes ingressats a les plantes, sotmesos a intervencions quirúrgiques  i també als atesos a les Urgències Pediàtriques .

D’aquest programa  destaquen aspectes com l’acompanyament familiar en tot moment i l’ús d’habitacions individuals , espais i activitats lúdiques i culturals durant l’ingrés, tècniques de disminució de l’estrès en cas de procediments invasius i preparació per la cirurgia, altes precoces i disminució del temps d’ingrés.

Per poder oferir un adequat continuum assistencial, els professionals del Servei de Pediatria disposen d’un sistema de  coordinació de la xarxa que forma els diferents centres i dispositius d’atenció.


Cartera de serveis

 • Centres d’atenció primària on es realitzen activitats preventives i de salut comunitària, pròpies de l’edat pediàtrica, així com assistència a situacions de salut no demorables.
 • Hospital de Terrassa
  • Servei d’Urgències de Pediatria, atenent urgències fins als 18 anys
  • Sala d’hospitalització, per a lactants, nens, adolescents i joves fins a 18 anys
  • Cirurgia pediàtrica
  • Hospital de Dia
  • Consultes externes d’especialitats
  • Àrea MaternoInfantil, que agrupa la Unitat de Neonatologia i Obstetrícia
  • Àrea d’Hospitalització:
   • La Unitat de Neonatologia. Disposa de 2 llits de cures intensives i 12 de cures intermèdies,  i material de monitorització, que permet el tractament de les patologies pròpies de l’edat. Així com accés al banc de llet materna.
   • Tres habitacions per ingrés conjunt mare/fill (per tal de completar tractament antibiòtic, alimentació amb el prematur, fototeràpia. I preparació a l’alta).
  • Maternitat, disposa de:
   • 16 habitacions individuals que permet estància contínua  amb la mare i on es realitzen totes les cures del nadó sà, visites, proves, tècniques.
  • Àrea Ambulatòria, disposa de:
   • Consulta externa per control i seguiment de patologies neonatals
   • Consulta de seguiment ràpid: alta precoç maternitat, controls de pes, icterícies…

Cartera d’especialitats

 • Cardiologia pediàtrica
 • Endocrinologia i nutrició infantil
 • Gastroenterologia pediàtrica
 • Hematologia pediàtrica
 • Nefrologia pediàtrica
 • Neuropediatria
 • Pneumologia Pediàtrica
 • Pediatria i activitat física
 • Pediatria Social
 • Pediatria Mediambiental
 • Patologia Infecciosa Pediàtrica
 • Atenció al pacient pediàtric crònic complex
 • Cirurgia pediàtrica
 • Pediatria General
 • Altres
  • Atenció Primària
  • Cures Pal·liatives
  • Al·lergologia infantil
  • ORL
  • Dermatologia
  • Oftalmologia
  • Traumatologia i Ortopèdia
  • Salut Internacional
  • Salut Mental Infantil Juvenil (psicologia clínica / psiquiatria)

Docència

El servei disposa d’un programa docent, amb formació (MIR) de metges especialistes en Pediatria i en Medicina Familiar i Comunitària. Està constituït com Unitat Docent Multi-professional des de l’any 2021 incorporant la formació de l’especialitat d’Infermeria de Pediatria. El servei també assumeix la formació d’estudiants de la llicenciatura de medicina, de grau de psicologia i infermeria.


Recerca

Participa en recerca clínica i projectes d’innovació tant a nivell d’atenció primària , com hospitalització i urgències.

Horari

24 hores PLANTA 11

Contacte

 • Telèfon d’atenció: 93 731 00 07
 • Extensió: 1119
 • Correu electrònic: SPediatria@cst.cat