Servei d’Oftalmologia

El Servei d’Oftalmologia destaca per l’atenció integral al pacient. Es realitzen totes les proves i tractaments el mateix dia de la visita i, d’aquesta manera s’eviten les visites successives al màxim possible evitant trastorns al pacient i als seus familiars.

Som el centre de referència en Urgències d’Oftalmologia 24h a l’àrea del Vallès i del Bages.


Cartera de Serveis i Especialitats

 • Oftalmologia general
 • Oftalmologia pediàtrica
 • Retina mèdica i quirúrgica
 • Còrnia mèdica i quirúrgica (queratoplàsties penetrant i lamel·lar)
 • Glaucoma medica y quirúrgica
 • Especialitat Oculoplàstica
 • Cirurgia implanto refractiva
 • Departament d’Optometria

Disposem de la darrera tecnologia en mitjans diagnòstics i terapèutics:

 • 2 Tomògrafs de coherència òptica
 • Microscopi especular
 • Topògraf cornial
 • Biometre IOL Master 700
 • Paquimetria
 • Sistema Guiat quirúrgic Verion i Calisto
 • Ecògraf UBM
 • 2 Angiògraf amb indocianina
 • Autorefractòmetres i queratòmetres
 • Làser yag, làser argó, làser díode per glaucoma
 • Croslinking corneal
 • Plataforma de lasik i femtosegon
 • Facoemulsificadors amb vitreotoms  tant sistema
 • Bausch com Alcon
 • 2 quiròfans de cirurgia major
 • 1 quiròfan de cirurgia menor i un altre de lasik
 • Hospital de dia per tractament intravitries

Docència

 • Formació especialitzada en MIR d’Oftalmologia: 2 places cada any
 • Formació metges de família via MIR
 • Formació d’estudiants de Medicina en Oftalmologia

Recerca

Assaig clínics en fase II i III

Horari

Horari Laborables: 8:00 a 17:00 h

Contacte

 • Telèfon d’atenció: 93 731 00 07
 • Extensió: 2391