Unitat del Dolor

És una Unitat especialitzada en diagnòstic i gestió del dolor, on metges amb coneixements específics i experiència estudien i valoren, en una àmplia dimensió, els problemes del dolor complex crònic (de més de 3 mesos de durada), i proposen l’estratègia a seguir en cada cas (farmacològica, tècniques específiques, derivació a RHB, derivació a suport psicològic). També infermeria especialitzada dona suport al seguiment del pacient. Un altre funció és donar suport a la Unitat de Dolor Agut.

Els tipus de dolor que es tracten són:

 • Dolor crònic primari: inclou dolor d’etiologia desconeguda, com el dolor lumbar no musculoesquelètic
 • Dolor post-traumàtic i postquirúrgic
 • Dolor neuropàtic
 • Dolor orofacial i mal de cap crònic
 • Dolor visceral
 • Dolor musculoesquelètic
 • Dolor oncològic

PACIENTS CANDIDATS A SER VISITATS
Pacient que pateix dolor crònic complex que no ha pogut ser alleujat amb els tractaments habituals, quan el tractament del pacient comporti dificultat de maneig per dolor intens, altes dosis de fàrmacs o siguin candidats a tècniques específiques.

PROCEDÈNCIA DELS PACIENTS
Els pacients són derivats a la Unitat del Dolor principalment des d’Atenció Primària i Atenció especialitzada de Traumatologia. També d’altres serveis d’atenció especialitzada hospitalària.


Cartera de Serveis i Especialitats

 • Activitat Assistencial:
  • Activitat mèdica
  • Activitat d’infermeria
 • Tractaments del dolor:
  • Farmacològic: opiodes, antidepressius, anticonvulsivants, tòpics
 • Tècniques Específiques
  • Bloqueig epidural (lumbar, toràcic, cervical)
  • Bloqueig facetar (lumbar, toràcic, cervical)
  • Bloqueig foraminal (lumbar, toràcic, cervical)
  • Bloqueig caudal
  • Bloqueig paravertebral
  • Infiltració muscular (trapezi, quadrat lumbar, piriforme…)
  • Bloqueig nervis perifèrics
  • Bloqueig articulacions (maluc, genoll, espatlla…)
  • Radiofreqüència (RF) convencional (facetar), o polsada (foraminal GRD, nervis perifèrics)
  • Adhesiolisi fibrosi epidural + RF GRD
  • Pegats de capsaïcina
  • Instil·lació anestèsia local nervi esfenopalatí
  • TENS
  • Bloqueig neurolític arrels sacres

Docència

 • Rotació dels metges en formació especialitzada MIR d’Anestesiologia, Reanimació i Teràpia del Dolor i de Traumatologia del CST
 • Mestratge postgrau d’Infermeria quirúrgica a l’Escola Universitària d’infermeria de Terrassa.
 • Curs optatiu per a residents CST:”Maneig integral del Dolor”  

Horari

Horari Laborables: 8:00 a 17:00 h

Contacte

 • Telèfon d’atenció: 93 731 00 07
 • Extensió: 2213