La Unitat de Diàlisi del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha obtingut la certificació de qualitat UNE 179003 d’AENOR pel seu sistema de gestió de riscos per a la seguretat del pacient.

Aquest distintiu se centra en la prestació de serveis de la Unitat de Diàlisi: hemodiàlisi, diàlisi peritoneal, hemodiàlisi domiciliària a pacients aguts i crònics, ambulatoris i especialitzats.

La norma UNE 179003, adreçada a organitzacions del sector sanitari, té com a principal objectiu reduir o eliminar els possibles riscos associats als processos de l’atenció sanitària, minimitzant la probabilitat d’errors o d’esdeveniments adversos.

La Unitat de Diàlisi del CST ja estava certificada des del 2011 per la norma UNE-EN ISO 9001 en Sistemes de Gestió de la Qualitat, promovent la millora continua i l’atenció de qualitat en la seva unitat.

Un aspecte clau per la implementació de sistemes integrats amb la certificació per la norma UNE-EN ISO 9001 i UNE 179003 del sistema ha estat la col·laboració interdisciplinar de tots els professionals de la unitat i el treball en equip per grups focals en la identificació de possibles riscos en els seus processos.

Els professionals de la Unitat de Diàlisi del CST segueixen treballant per la millora del seu sistema de gestió de la qualitat i seguretat del pacient, complint els estàndards indicats per les normes de qualitat, que son auditades de forma anual.

Servei de Nefrologia del Consorci Sanitari de Terrassa

El Servei de Nefrologia del CST dona atenció nefrològica integral i altament autosuficient, oferint totes les tècniques de diàlisi que l’evidència científica ha demostrat efectives. Durant el darrer any a la Unitat de Diàlisi 172 pacients han realitzat tractament substitutiu renal mitjançant tècnica d’hemodiàlisi convencional i hemodiafiltració en línia amb un total de 10.506 sessions; i 42 pacients han fet diàlisi al seu domicili: diàlisi peritoneal (9.808 sessions) i hemodiàlisi domiciliària (609 sessions).

Arran de la reordenació de l’atenció nefrològica del Vallès Occidental oest, que el CatSalut va fer l’any 2014, el Servei de Nefrologia del CST va esdevenir servei de referència del Centre d’Hemodiàlisi Fresenius Medical Care Terrassa. En aquest centre es dialitzen més de 120 pacients i el CST assumeix qualsevol complicació mèdica i ingrés hospitalari d’aquests pacients, així com tot allò relacionat amb la realització i manteniment dels accessos vasculars per hemodiàlisi. El Servei de Nefrologia del CST també es responsabilitza de la indicació i prescripció del tractament substitutiu renal dels pacients afectats de malaltia renal crònica avançada que pertanyen a la població de referència de l’hospital Universitari Mútua de Terrassa. S’han  establert circuits d’atenció hospitalària urgent o programada al CST per a aquells pacients en programa de diàlisi o amb malaltia renal, que tenen Mútua de Terrassa com a hospital referent de l’atenció sanitària.

El Servei de Nefrologia del CST és el servei territorial que ofereix a la població del Vallès Occidental oest una assistència nefrològica integral respecte a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties renals.