La Unitat Comunitària d’Insuficiència Cardíaca està formada per Míriam Fornieles, Judit Guijarro, Marta Pedrol, Patricia Rial, Rebeca Mesa, Enric Simó, Elena Vargas, Mónica Alcaide, Blanca Mañé, Marc Ezcurra, Angeles Herrera, Silvia Robles, Olga Torner, Silvia Abad, Marina Raventós, Laida Rodriguez, Angel Franco, Conchi Jiménez, Paula Perez, Mº José Belmonte, Javier Almendral, Patricia Priego, Eva Falcó, Rosa Isla, Eva Martinez, Mº José Vives, Vicens Esteve, Irati Tapia, Jimmy Plasencia i Rosa Borrallo.

Aquest mes de maig la Unitat d’Insuficiència Cardíaca del Consorci Sanitari de Terrassa ha estat acreditada per la Sociedad Española de Cardiología (SEC) com a Unitat Comunitària d’Insuficiència Cardíaca.

Amb aquesta acreditació la SEC certifica que aquest servei del CST reuneix un conjunt d’estàndards de qualitat en el maneig de la insuficiència cardíaca en allò que afecta a la seva estructura i procés, recursos humans, cartera de serveis, procediments i equipament, resultats i sistemes d’informació.

Un fet diferencial d’aquesta acreditació del CST és que incorpora els equips mèdics i d’infermeria de l’Atenció Primària de tots els CAPs on el CST és referent. D’altra banda també és rellevant que la Unitat Comunitària d’Insuficiència Cardíaca està co liderada pels Servei de Medicina Interna i el Servei de Cardiologia.

Amb aquesta acreditació la Unitat Comunitària d’Insuficiència Cardíaca del CST s’incorpora al grup d’hospitals catalans que ja han aconseguit aquesta acreditació, com són l’Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital Vall d’Hebron, Hospital del Mar, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau o l’Hospital Moisès Broggi.

Què fa el programa SEC-EXCELENTE?

El programa SEC-EXCELENTE, dins del projecte SEC-CALIDAD, persegueix integrar, donar coherència i completar les nombroses activitats i programes de millora de la qualitat impulsats per la Sociedad Española de Cardiologia i les seves Seccions Científiques, en el que s’ha anomenat “el cercle virtuós de la Qualitat” (mesurar, comparar amb estàndards, auditar per millorar, i finalment acreditar). SEC-EXCELENTE tracta d’alinear en la millora de la qualitat els professionals vinculats a l’assistència de les malalties cardiovasculars, les administracions públiques i autonòmiques i als gestors sanitaris.

Espanya és pionera a nivell europeu en l’acreditació nacional de l’excel·lència assistencial en cardiologia. En aquest sentit la SEC el 2017  va començar, a través del seu programa SEC-Excelente, amb l’anàlisi i l’acreditació de les Unitats d’Insuficiència Cardíaca (IC) a l’estat espanyol. I és que el tractament de la insuficiència cardíaca resulta un assumpte de creixent

importància per al nostre Sistema Nacional de Salut, en tractar-se de la primera causa d’hospitalització en més grans de 65 anys i destinar-hi el 2-3% de la despesa sanitària total.

La IC té una elevada prevalença, generant una important càrrega de malaltia. La IC és la malaltia de l’àrea del cor que produeix més freqüentació hospitalària (23,1%) i ha augmentat en més d’un 50% els ingressos hospitalaris per aquesta causa, amb una estada prolongada i una important causa de mortalitat i reingressos a l’hospital.

Com s’acredita l’excel·lència assistencial a IC? La SEC ha establert tres tipus d’unitats d’IC, depenent de les característiques i del tipus d’hospital de què depenen: comunitària, especialitzada i avançada. Segons el tipus d’unitat de què es tracti es requereixen uns criteris específics per optar a la certificació o uns altres. El procés d’acreditació consta de tres fases: revisió de la documentació sol·licitada; auditoria (que inclou visites a les instal·lacions i entrevistes amb els membres de l’equip de la unitat) i informe amb observacions i recomanacions de millora (si és necessari per obtenir la certificació). Si la valoració final del Comitè Científic és favorable la SEC emet un certificat d’acreditació de la unitat, reconeixent el compliment dels estàndards establerts.

L’objectiu últim d’aquesta acreditació no és cap altre que reduir la mortalitat i augmentar la qualitat de vida dels pacients amb cardiopatia, amb un ús eficient dels recursos disponibles.