El projecte NUTESCOTI és un projecte de recerca multicèntric per estudiar l’aplicació de la realitat immersiva.

El treball fet pel Grup de Recerca, Cognició, Cervell i Conducta del Consorci Sanitari de Terrassa ha permès aplicar la tecnologia de realitat virtual immersiva a pacients amb Covid-19 persistent que presenten problemes a escala cognitiva i emocional.