El Cosmocaixa va ser la seu el passat 27 d’octubre, de la primera edició dels premis CSC Impulsa organitzats pel Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), en col·laboració amb Roche Farma.

El Consorci Sanitari de Terrassa va ser finalista amb 2 projectes: el de la Finestra Única i el de Bolus 3D.

El Projecte de Finestra Única ofereix solucions a l’hora d’abordar les dificultats de coordinació del personal  assistencial, al mateix temps que rebaixa la incertesa en la resposta de l’atenció hospitalària a les derivacions mèdiques. Aquest model millora l’accessibilitat dels pacients a través d’una eina digital i la seguretat en l’atenció no presencial, tot reduint els tràmits a un, i un únic acte assistencial.

És una eina digital que es basa en 4 pilars fonamentals. El primer és que integra les diferents històries clíniques que poden fer servir les organitzacions mitjançant el sistema de missatgeria IS3 del Departament de Salut. A més, permet una coordinació entre especialitats fonamentada en el consens previ amb diferents protocols assistencials. També planteja una resposta ràpida adequada a les necessitats dels pacients i professionals sanitaris en una única finestra en la història clínica dels pacients, i per tant,  millora la comunicació entre professionals assistencials i la gestió administrativa de les derivacions mèdiques i llistes d’espera.

L’avantatge diferencial de la Finestra Única és que afavoreix una comunicació ràpida entre diferents professionals que fan servir diverses històries clíniques, i això fa que s’agilitzi el seguiment de les visites, la programació de proves i el control de llistes d’espera.

El Projecte Bolus 3D pretén avaluar diferents materials flexibles d’impressió 3D, certificats per al seu ús sanitari, per conèixer quins ofereixen millors resultats segons l’adaptabilitat al contorn de la mama durant el tractament, tenint en compte el confort de la pacient i qualitats dosimètriques, així com la reproductibilitat de posicionament. Els premis CSC Impulsa s’emmarquen en el conveni de col·laboració subscrit entre el CSC i Roche Farma, que té com a principal finalitat impulsar noves propostes en el sistema sanitari, incentivant la cultura de la innovació en les organitzacions de salut i fent costat al desenvolupament de projectes en aquest àmbit.