Dimarts 30 d’abril va tenir lloc a l’Hospital Universitari de Terrassa la jornada de balanç de l’any 2023 i l’escenari del 2024, a càrrec de Ferran Garcia, director-gerent del CST.

August Sáenz, president del Consorci Sanitari de Terrassa, va obrir la sessió explicant que «serà una jornada d’anàlisi de les coses que hem fet entre tots aquest 2023 i les que es faran el 2024.» I va destacar dos punts importants a tenir en compte en aquesta jornada: el pla d’empresa i el pla per aconseguir remodelar l’Hospital.

Ferran Garcia va estructurar el seu discurs en tres grans apartats: els fets més destacats del 2023, el rendiment de comptes i l’escenari previst per al 2024, tot assenyalant que aquest és un «acte de transparència per a tota l’organització, què hem fet i cap a on anem.»

Garcia va iniciar la seva intervenció esmentant premis diversos i fets destacats, com el primer premi ‘Cardioruta’, el premi ‘Right Care’ al Top Value 2023, el premi a l’excel·lència de la ‘Finestra única’ o el fet de ser finalistes al millor projecte d’inclusió social mitjançant l’esport a nivell europeu.

Garcia també va parlar dels projectes subvencionats, com ara el VIRTUAL- METS subvencionat per la Marató de TV3, la subvenció del Ministeri de Consum a la Unitat d’Addiccions Comportamentals del CST o la subvenció del Ministeri de Ciència i Innovació al Projecte de cribratge visual en Pediatria.

Pel que fa als projectes innovadors Garcia va esmentar l’APP de l’Hemodinn, la Teràpia assistida amb gossos o el Hub d’Innovació Social i Sanitària, així com també va voler esmentar la inauguració del CAP Can Roca i de la planta 4a de l’Hospital, la declaració del CST com a Hospital Universitari o l’itinerari formatiu de comanaments.

Després d’aquest repàs Garcia va iniciar la informació de rendiment de comptes a partir de tres grans apartats: assistencial, sostenibilitat i pla d’inversions.

Pel que fa a l’apartat assistencial Garcia es va centrar en l’accessibilitat (amb les visites a AP, primeres visites a CCEE, proves diagnòstiques i intervencions), la gestió per processos, la cartera de serveis, els professionals (amb el III Conveni Col·lectiu SISCAT, el pla d’estabilitat, la implantació BOLD i el pla d’acollida), l’àrea de coneixement (CST Hospital Universitari, nova direcció de l’àrea, noves unitats docents AE i HiSS) i la tecnologia (fase 1 del BOLD o millora de la ciberseguretat, entre d’altres).

En aquest sentit Garcia va exposar que «necessitem tecnologia per facilitat la feina dels professionals. Volíem introduir un element nou: la intel·ligència artificial. De moment encara no l’hem implantat però és tan important que el propi CatSalut ha creat una direcció d’anàlisi i implementació d’elements d’intel·ligència artificial.»

Pel que fa a la sostenibilitat, Garcia va repassar el resultat econòmic del 2023, amb més despeses que ingressos. «El 2023 no vam poder quadrar els números. Han pesat més les despeses que no pas els ingressos. S’ha incrementat l’activitat contractada però també s’han incrementat els costos, com les despeses de proves i serveis, les de RRHH o la despesa energètica.»

Pel que fa al pla d’inversions 2023-2024 Garcia va parlar de les inversions en tecnologia de l’any 2023, així com les destinades a obres (com la d’ampliació del pàrquing per la instal·lació de plaques fotovoltaiques, o la reforma de la tercera i quarta planta de l’Hospital).

Pel que fa a l’escenari d’enguany el gerent del CST va mostrar un escenari difícil a nivell mundial, marcat per la crisi geopolítica, les eleccions europees, l’emergència climàtica o la incertesa econòmica. A nivell català, les eleccions han provocat no tenir aprovat el pressupost 2024 i com aconseguir noves accions del CatSalut del 2024 congelades, etc.

Garcia va exposar que, pel que fa al CST, per una banda «tenim un infra finançament crònic, una eficiència operativa amb marge de millora, un elevat índex d’absentisme per IT, una estructura obsoleta i amb manca d’espais i de professionals a primària i en alguna especialitat a l’hospital.»

Aquest 2024 s’està treballant en el fet que el CST és ara Hospital Universitari de la UIC, en noves inversions, en la re acreditació de l’Hospital, en un nou pla estratègic i un nou pla d’empresa (que ha de ser aprovat pel CatSalut).

Amb tot això Garcia volia posar en valor el fet que aquest pla d’empresa «passarà per l’aprovació del Consell de govern i s’està negociant amb el CatSalut. Aquest pla d’empresa té vàries fases: més contractació de més serveis, haurem d’augmentar alguna cartera de serveis que avui no tenim i mentre no canviï el sistema de finançament hi hauria d’haver una fase de subvenció.»

Aquest 2024 és el darrer any del Pla estratègic 21-24, que Garcia va explicar que comptava amb tres grans projectes estratègics, «en la línia d’identitat del CST», com son Salut i Esport, la Humanització de l’assistència i l’Impacte mediambiental.

Pel que fa als reptes de futur del Consorci Sanitari de Terrassa, el director-gerent en va assenyalar cinc: el Pla de sostenibilitat econòmica estructural (té a veure amb el Pla d’Empresa que s’està treballant), el Pla assistencial orientat al valor, l’Orientació al benestar dels professionals, la Gestió i transferència del Coneixement i, per acabar, la Renovació tecnològica i d’estructures.