L’objectiu del Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell és sensibilitzar la població sobre la importància de la prevenció i el diagnòstic precoç d’aquesta malaltia. Més del 80% dels casos es podrien prevenir si s’evitessin l’exposició intensa al sol i les cremades solars, especialment durant la infància i l’adolescència.

L’exposició excessiva a les radiacions ultraviolades, tant naturals (raigs del sol) com artificials (llits bronzejadors) és un dels principals factors de risc a l’hora de patir un tumor cutani.

Però alhora el sol és font de salut i ens aporta importants beneficis ja que intervé en la producció de vitamina D necessària per a enfortir ossos i dents, afavoreix la producció de serotonina relacionada amb la regulació de la son i els estats d’ànim, i millora les nostres defenses naturals i també malalties de la pell com l’acné o la psoriasi, entre d’altres.

N’hem parlat amb Júlia Mª Sánchez i Schmidt, cap de Dermatologia del CST, en el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell.

. Primer de tot, què és el càncer de pell? Hi ha diferents tipus de càncer de pell?

El càncer de pell més freqüent relacionat amb l’exposició solar es pot classificar en 3 grans grups.

El més usual és el carcinoma basocel·lular. En general, és de lenta progressió i de molt bon pronòstic.

El carcinoma escatós és menys freqüent, es relaciona amb la immunosupressió i també amb l’exposició solar, i cal fer un correcte estadiatge pel risc de recurrència i metàstasi associats.

El melanoma maligne és el derivat dels melanòcits. A part de l’exposició solar també està relacionat amb mutacions genètiques. És el tumor que més respecte ens fa als dermatòlegs pel seu creixent augment de freqüència, inclosos en població jove, i pel seu risc de metàstasis i de causa de mort. De totes maneres és un tumor que té un excel·lent pronòstic amb tractament quirúrgic si es diagnostica precoçment.


. Quins són els factors de risc per a patir un càncer de pell?

Hem de tenir en compte diferents factors. Un és el tipus de pell. Hi ha més risc en pells clares.

També el número de cremades solars, sobretot a la infància; les hores acumulades d’exposició solar, sobretot abans dels 18 anys: el nombre de nevus melanocítics, els antecedents familiars de càncer de pell i la immunosupressió.

. Quins indicadors ens poden donar informació sobre l’estat de la nostra pell?

Alguns dels indicadors són la densitat de taques solars a àrees exposades, la pell seca en àrees exposades i les zones de poiquilodèrmia amb taques clares, taques fosques i telangièctasis (dilatació vascular).

. Ara ja comença a fer calor i tenim moltes hores de sol. Quins consells donaries per a protegir-nos la pell? Com podem augmentar els factors de protecció?

Estem en una àrea geogràfica on la intensitat de radiació solar és molt alta durant tot l’any.

Aquesta intensitat és pràcticament la mateixa d’abril a octubre, simplement canvien les hores de radiació solar diàries. La nostra recomanació és evitar exposicions solars prolongades (més de 30 minuts sense protecció solar) durant tot l’any i adoptar les següents mesures:

  • Si estem a l’exterior, escollir els espais amb ombres.
  • Si estem exposats al sol, anar coberts amb barrets d’ala ampla (7 cm), ulleres de sol, i peces de roba de màniga llarga i que ens cobreixin les cames.
  • Protegir les àrees que no quedin cobertes per la roba amb protectors tòpics amb factors de protecció de 50 o superiors. S’han d’aplicar uns 10 minuts abans de l’exposició i renovar-los cada 2-3 hores, sobretot si hem suat o ens hem banyat.