Maria Falcó, Llevadora CST

Avui, 5 de maig, se celebra el Dia Internacional de la Llevadora. Enguany es posa en relleu la importància de les llevadores en l’atenció a les dones, els nadons i la cura del planeta, promovent l’apoderament de les dones en la seva autocura i, de retruc, la del clima amb les seves decisions.

Les llevadores ajudem a les mares a assolir els seus objectius de lactància materna, generalment, alletar per més temps. La lactància materna no requereix embalatge ni enviament, estalvia aigua, no genera residus i millora la salut de la dona i del nadó. El suport de les llevadores a les dones perquè alletin amb èxit és bo per als nadons, les dones i el planeta.

Segons un estudi  de l’any 2019 publicat a l’International Breastfeeding Journal per a alimentar un únic nadó durant sis mesos exclusivament amb llet de fórmula es necessiten 21 kg de producte, S’afegeix al voltant de 200kg d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. En aquest estudi només es va tenir en compte la producció de la llet de fórmula, sense incloure  l’aigua per a la seva producció (fins a 4700 litres per produir un litre de llet de fórmula), la contaminació que genera el transport per a la seva distribució i l’impacte de la producció de tetines i biberons pel seu consum. Per últim, al final de procés, s’hauran de tractar tots els residus que s’han generat,  amb la corresponent petjada ecològica.

Les llevadores també promovem l’ús de productes menstruals reutilitzables, com la copa, calces menstruals i compreses de tela, en les nostres activitats habituals a les consultes de l’ASSIR i als tallers “La meva regla, les meves regles” per a alumnes de 1r d’ESO.

La utilització de productes menstruals d’un sol ús, com ara compreses i tampons, suposa 9000 tones de residus cada any només a Catalunya. El plàstic està present a les compreses i els tampons representant el 90% i el 6% de la seva composició respectivament, amb l’impacte mediambiental que això suposa. Però també per a la salut de les dones, per la presència de productes químics diversos que poden causar irritació de la pell, reaccions al·lèrgiques i actuar com a disruptors endocrins.

Durant el control gestacional  les llevadores informem de la importància de disminuir l’exposició als disruptors endocrins. Són substàncies tòxiques que es comporten com una “falsa hormona” i que poden ocasionar alteracions a mitjà-llarg termini en la salut de les persones exposades. Les més conegudes són els parabens i els bisfenols.

Solen estar presents en cosmètics i productes d’higiene personal. També en productes de neteja de la llar. Per tot això és millor optar per productes naturals (bicarbonat sòdic, llimona, vinagre).

Després del naixement recomanem els bolquers de roba enfront dels bolquers d’un sol ús, recipients de vidre en lloc dels de plàstic i joguines i objectes de puericultura fets amb materials de fusta i de roba.

Amb això contribuïm a reduir el nombre de productes a utilitzar, menys plàstics, fem un planeta més sostenible i promovem millores en la salut de les dones i les seves famílies.