El 21 de març és el Dia Mundial del Treball Social. Aquest dia commemora el compromís, la contribució i la tasca dels nostres professionals com a coneixedors de primera mà de la realitat social, líders del canvi i de la intervenció social, i impulsors de la lluita i la garantia de els drets socials de la ciutadania.

Enguany el lema és “Respectant la diversitat a través de l’acció social conjunta”.

N’hem parlat amb Lydia Gonzalez Diez, responsable de la Unitat de Treball Social del CST.

. Comencem explicant exactament què és el treball social. Com el definiries?

La definició oficial, de la Federació Internacional de Treball Social diu que el treball social és una professió basada en la pràctica i una disciplina acadèmica que promou el canvi i desenvolupament social, la cohesió social i l’enfortiment de les persones. Els principis de justícia social, els drets humans, la responsabilitat col·lectiva i el respecte a la diversitat son fonamentals pel treball social. El treball social involucra les persones i les estructures per fer front als desafiaments de la vida i augmentar el benestar.

. El Treball Social és una disciplina que va néixer lligada a donar resposta a les necessitats, especialment materials, de les persones més vulnerables de la societat. Avui en dia és més necessari que mai, suposo… Quines funcions fa?

L’essència de la nostra disciplina és l’acompanyament a les persones davant aquelles dificultats que poden aparèixer al llarg del procés de vida i que son generadores de pèrdues i impacte, tant a nivell social com de salut.

Aquest acompanyament parteix dels recursos i fortaleses pròpies que cada persona té per a fer front a la situació i inclou l’activació dels recursos externs existents en el sí de la comunitat.

. El treballador social es considera el professional clau dels serveis de benestar social, com el metge ho és dels serveis de salut. On podem trobar treballadors socials?

Els treballadors socials estan a tots els sistemes de salut i socials. Els municipis tenen un sistema d’atenció social. Però també el sistema de salut té treballadors socials sanitaris, especialitzats en aquest àmbit, que formem part dels equips multidisciplinars i que aportem els aspectes socials que incideixen en un procés de malaltia.

En una institució sanitària com la nostra, el treballador social és l’especialista de l’equip que aporta el diagnòstic social i els aspectes socials que incideixen en un procés de malaltia, donant suport  i facilitant l’adaptació i reorganització del que pot suposar una nova realitat i un nou maneig de la quotidianitat de pacient i família.

Al CST tenim treballadores socials a tots els àmbits assistencials: atenció primària, salut mental, hospitalització d’aguts i atenció intermèdia. Actualment som un equip de 32 persones.

. Com es detecten les necessitats dels diferents col·lectius? Quins són els protocols?

Qualsevol pacient, familiar o professional del CST pot accedir als equips de treball social per múltiples vies.

Hi ha necessitats que les expressa el propi pacient, altres que les detecta l’equip mèdic, i altres es detecten per protocol.

Tenim protocols d’intervenció proactiva en casos, per exemple, de maltractament (infantil, violència masclista o gent gran), d’infància en risc, o persones sense sostre.

. Quines habilitats ha de tenir, un treballador social?

Moltes habilitats son comunes amb tots els professionals vinculats a la cura de les persones, per tant comunes als professionals sanitaris: l’empatia, la capacitat d’escolta, les habilitats comunicatives, la tolerància, l’ètica…

La formació ens ensenya altres tècniques i habilitats que ens ajuden en la pràctica diària: escolta activa, treball individual i grupal, etc.

. Fan falta més treballadors socials?

L’equip de treball social al CST ha crescut molt en els darrers anys, a mida que han anat creixent els programes i serveis de l’entitat. És important que tots els equips puguin comptar amb la visió i l’especialització social, que completa una valoració integral que contempli les necessitats de pacient i entorn cuidador i que ajudi a entendre determinades dinàmiques familiars i relacionals.

La realitat cada cop és més complexa i diversa i la vulnerabilitat de moltes persones i col·lectius és cada cop més evident. La bretxa entre col·lectius és cada cop més gran i hem de fer un gran esforç, com a societat, per donar igualtat d’oportunitats. El 80% dels factors que determinen la salut son socials i, per tant, aquesta evidència reclama un treball preventiu a molts nivells que inclou l’aportació del Treball Social.