Hemodinn és un projecte de Compra Pública Innovadora (CPI) finançat pel Servei Català de Salut i fons FEDER

El Consorci Sanitari de Terrassa acaba de posar en marxa l’aplicació mòbil de l’Hemodinn, una tecnologia que permet monitorar les constants, les dades clíniques i la qualitat de vida del pacient d’hemodiàlisi sense moure’s de casa. Així, el passat 21 de març el primer pacient d’hemodiàlisi domiciliària va rebre la formació adient per a l’ús d’aquesta APP i en va poder iniciar el seu maneig.

Aquest nou procés de recepció de dades permetrà als professionals de la salut  facilitar el seguiment i efectivitat del tractament, així com donar indicacions terapèutiques o consells de salut als pacients online, augmentant la seva adherència al tractament.

El projecte Hemodinn, que es va posar en marxa fa dos anys, tenia per objectiu tractar i monitorar a distància els pacients al seu domicili incorporant noves tecnologies en totes les fases del procés d’hemodiàlisi. Fins ara els pacients del CST podien fer l’hemodiàlisi a casa i posteriorment es comunicaven les dades o possibles incidències de la sessió.  Ara ja es pot fer tot el procés a través de l’APP, agilitzant així el flux d’informació i minimitzant el temps de resposta en cas necessari.

La plataforma i l’APP desenvolupats en el projecte Hemodinn han estat finançats per fons FEDER mitjançant un procés de compra pública innovadora, i l’empresa PALEX ha desenvolupat el projecte, conjuntament amb el Consorci Sanitari de Terrassa (liderat pel Dr. Manel Ramírez de Arellano,director de l’àmbit mèdic i cap del servei de Nefrologia del CST) i l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.