És obligatori l’ús de mascareta en tots els centres sanitaris.

Evitar venir a l’hospital de visita si es té simptomatologia respiratòria

Fer una bona higiene de mans. 

HOSPITAL DE TERRASSA:

Hospitalització

  • 1 acompanyant per malalt (24 h.)
  • 1 visita per malalt (de 10 a 20 h.)

Servei d’Urgències

  • 1 acompanyant

Servei UCI

  • 1 acompanyant: 6.30h a 8.30h; 12.30h a 15.30h; 18h a 24h

HOSPITAL DE SANT LLÀTZER:

1 Visita de 10 a 20 h

S’ha de passar a l’entrar i al sortir per Admissions.

Es mantenen les excepcions (situacions especials i final de vida) a criteri de l’equip assistencial, que han d’anar amb autorització específica.

No es permet l’entrada de menors al centre com a norma general.