La Unitat de Pneumologia del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha rebut aquest mes de juny una acreditació i n’ha renovat dues més.

La Unitat de Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) del Servei de Pneumologia del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha rebut la certificació com a “Unitat Especialitzada  amb categoria d’excel·lència” atorgada pel Comitè d’Acreditació  d’Unitats Assistencials de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

Aquesta acreditació certifica la qualitat del servei prestat en l’abordatge dels pacients amb MPOC, complint amb un conjunt d’estàndards establerts que avalen l’estructura, els recursos, l’activitat assistencial i l’activitat docent i investigadora.

La Unitat de MPOC del Servei de Pneumologia es va iniciar el 2005 i actualment està coordinada per la Dra. Antònia Llunell.

L’objectiu ha estat l’atenció de pacients amb MPOC greu, des d’una visió holística greu i amb important repercussió en la càrrega assistencial en el Consorci Sanitari de Terrassa.  La Unitat ha treballat per coordinar-se amb la resta de serveis del CST que es veuen implicats en l’atenció d’aquesta malaltia, com Medicina Interna, Urgències , Geriatria i Atenció  Primària i ha treballat intensament amb la Unitat de Rehabilitació i el Servei de Cures Pal·liatives.

A banda d’aquesta nova acreditació la Unitat de Ventilació Crònica Domiciliàriadel Servei de Pneumologia del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha renovat  la certificació com a Unitat Bàsica, atorgada per la Comissió Avaluadora del Comitè d’Acreditació de les Unitats Assistencials de Pneumologia de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

Aquesta acreditació certifica el manteniment en la qualitat del servei prestat en l’abordatge dels pacients amb fallada respiratòria crònica severa amb necessitats de ventilació crònica domiciliaria des de el any 2018 (data de la primera acreditació) complint amb el conjunt d’estàndards europeus establerts que avalen l’estructura, els recursos, l’activitat assistencial i l’activitat docent i investigadora.

Aquest reconeixement per part de SEPAR reforça el compromís del Servei de Pneumologia del CST amb l’excel·lència en la cura de la salut respiratòria del malalt respiratori més crítics i la voluntat de millora, per aconseguir el següent nivell de complexitat amb el recosament del CST.

La Unitat de Trastorns de la son del Servei de Pneumologia Consorci Sanitari de Terrassa (CST) també ha renovat  la certificació com a Unitat Bàsica en la categoria d’Excel·lència, atorgada per la Comissió Avaluadora del Comitè d’Acreditació de les Unitats Assistencials de Pneumologia de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

Aquesta acreditació certifica el manteniment en la qualitat del servei prestat en l’abordatge dels pacients amb trastorns de la son des de el any 2015 (data de la primera acreditació, mantenint la categoria de excel·lència) complint amb el conjunt d’estàndards europeus establerts que avalen l’estructura, els recursos, l’activitat assistencial i l’activitat docent i investigadora.

Tant la Unitat de Ventilació Crònica Domiciliària com la Unitat de Trastorns de la son estan dirigides per la Dra. María Somoza.

Aquest reconeixement per part de SEPAR reforça el compromís del Servei de Pneumología del CST amb l’excel·lència en la cura de la salut respiratòria de la son i la voluntat de millora, per aconseguir el següent nivell de complexitat amb el recolzament del CST.