El dia 2 de març de 2023 va entrar en vigor la Llei Orgànica 1/2023, del 28 de febrer, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2010, del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.

Aquesta llei introdueix modificacions per a garantir la vigència efectiva dels drets sexuals i reproductius de les dones i millora el tractament d’aquelles situacions patològiques que es projecten a la salut durant la menstruació, així com de les baixes mèdiques habituals des del primer dia de la setmana 39 de gestació.

La llei actual garanteix l’accés a l’IVE a la sanitat pública de forma gratuïta i té tres supòsits:

  • Durant les primeres 14 setmanes de gestació a petició de la dona. En aquest cas, és important la informació per a poder decidir de forma autònoma.
  • Fins la setmana 22 de gestació, sempre i quant hi hagi un risc greu per a la vida o la salut de la dona o un risc de greus anomalies en el fetus.
  • Quan es detectin anomalies fetals incompatibles amb la vida o una malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic i així ho confirmi un Comitè clínic .

Segons la Llei Orgànica 2/2010, del 3 de març, s’hi afegeix un article que especifica que les dones podran interrompre voluntàriament el seu embaràs a partir dels 16 anys, sense necessitat de consentiment dels seus representants legals.

Si estàs embarassada i necessites informació sobre la interrupció voluntària de l’embaràs demana cita amb els teus professionals de l’ASSIR. T’explicaran les opcions de tractament i  controls posteriors per tal d’ajudar-te a prendre una decisió. També t’orientaran en la tria del mètode anticonceptiu que utilitzaràs posteriorment, segons les teves preferències i historial clínic.