L’Hospital de Dia Sant Jordi (HDSJ) i el Servei de Diagnòstic per la Imatge (SDI) del Consorci Sanitari de Terrassa han tornat a renovar la certificació de Gestió de la Qualitat de la norma ISO 9001.

La norma ISO 9001, elaborada per l’Organització Internacional per a l’Estandardització,  és la norma de qualitat amb major reconeixement a nivell mundial. La seva certificació posa l’èmfasi en la importància de gestió de processos (mesurant els riscos i les oportunitats) i la integració de la millora contínua en el servei prestat. Aquest model permet conèixer els punts forts, detectar àrees de millora i implementar canvis dins del procés de planificació estratègica amb la participació dels professionals, alhora que contribueix a la priorització i avaluació d’uns objectius i a l’augment de la satisfacció dels seus clients i familiars.

L’HDSJ i el SDI van adquirir la certificació per primera vegada al 2011. Des d’aleshores han mantingut el seu compromís amb la renovació de la certificació, cada tres anys, a partir d’auditories realitzades per l’empresa certificadora AENOR. Ambdós serveis apliquen procediments normalitzats com a instrument homogeneïtzador per disminuir la variabilitat no desitjada i, per tant, com a instrument per a la millora de la qualitat en l’atenció prestada.

L’HDSJ,  format per psicòlegs, neuropsicòlegs, terapeutes ocupacionals, treballadors socials, personal d’atenció al client i tècnics en cures auxiliars d’infermeria,  conceptualitza el disseny teòric de la norma i la seva aplicació pràctica certificant tots els seus processos abans i durant l’ingrés, així com en el moment de l’alta. També impulsa el treball amb equips interdisciplinars i es certifica per les activitats de teràpia no farmacològica per a persones amb deteriorament cognitiu.

El SDI, format per tècnics en radiologia, metges radiòlegs, personal d’atenció al client i personal sanitari, assoleix la certificació per les activitats de diferents proves a través de la imatge, com ara la ressonància magnètica, la tomografia computada, l’ecografia, la radiologia simple, la densitometria òssia, el telecomadament i les mamografies.