El projecte MAFIPAR (Millora de l’Activitat Física del Pacient Renal) analitza com l’exercici físic millora la qualitat de vida, la condició física i la capacitat funcional dels pacients amb malaltia renal crònica avançada, hemodiàlisi o diàlisi domiciliària del CST

Durant el mes de març, el Dr. Vicent Esteve i el fisioterapeuta Xavier Salinas dels Serveis de Nefrologia i Rehabilitació del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), en col·laboració amb l’empresa Linkcare Health Services S.L, han iniciat la fase de reclutament dels pacients del projecte MAFIPAR (Millora de l’Activitat Física del Pacient Renal).

El projecte MAFIPAR pretén analitzar com l’exercici físic millora la qualitat de vida, la condició física i la capacitat funcional dels pacients amb malaltia renal crònica avançada, hemodiàlisi o diàlisi domiciliària del CST mitjançant la utilitat d’una plataforma de telecoaching que fomenta l’exercici físic entre els pacients renals.

Aquest projecte ha estat finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i l’Agència Estatal de Recerca, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2019-2020, a la convocatòria 2019 de Projectes Reptes-Col·laboració.