Dr. Antonio Sánchez (cap del servei de Cardiologia)

Avui és el Dia Europeu per a la Prevenció del Risc Cardiovascular

L’objectiu d’aquest esdeveniment és conscienciar la ciutadania de la importància de les malalties cardiovasculars, amb una incidència especial en la prevenció dels principals factors de risc, com el tabaquisme, la hipertensió, la diabetis, el colesterol, l’obesitat i el sedentarisme, entre d’altres.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), les malalties cardiovasculars provoquen la mort de 17,9 milions de persones l’any i són responsables del 32% de les defuncions d’arreu del món. Al nostre territori, d’acord amb les dades de l’Observatori de la Mort a Catalunya, l’any 2018 les malalties de l’aparell circulatori van esdevenir la primera causa de mort en el cas de les dones i la segona en els homes, i els resultats de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) 2020 revelen que la pressió alta i el colesterol elevat són els principals problemes de salut de la població de 15 anys o més.

La majoria d’aquestes malalties es podrien evitar amb l’adopció d’un estil de vida saludable que redueixi els factors de risc i que inclou seguir una alimentació saludable, fer activitat física de manera regular, assolir un pes saludable i mantenir-lo, deixar de fumar i evitar el consum d’alcohol, controlar la pressió arterial, vigilar el colesterol, revisar els nivells de sucre en sang i mantenir l’estrès sota control.

N’hem parlat amb Antonio Sanchez Hidalgo, cap del servei de Cardiologia del CST.

. Les malalties cardiovasculars afecten més d’11 milions de persones, gairebé un 25% de la població espanyola, i són la primera causa de mortalitat al nostre país. Perquè?

La majoria de les malalties cardiovasculars tenen relació amb la presència de factors de risc.

Per una banda, en moltes parts del món industrialitzat l’activitat física continua disminuint mentre la ingesta calòrica total augmenta a ritmes alarmants, donant lloc a una epidèmia de sobrepès i obesitat. En conseqüència, les taxes de diabetis tipus 2, hipertensió i anomalies lipídiques associades a l’obesitat estan augmentant, una tendència especialment evident en els nens.

Aquests canvis s’estan produint mentre que les millores mesurables en altres comportaments i factors de risc, com el tabaquisme, s’han alentit. Si aquestes tendències continuen, les taxes de mortalitat per malaltia cardiovascular ajustades per edat, que han disminuït durant les últimes dècades als països desenvolupats, podrien augmentar en els propers anys. Aquesta tendència es refereix especialment a les taxes de mortalitat per ictus ajustades per edat.

La millora en el desenvolupament i l’aplicació dels avenços terapèutics sembla haver compensat els efectes dels canvis en l’obesitat i la diabetis; els nivells de colesterol, per exemple, continuen disminuint.

. És una malaltia dels països més desenvolupats?

La malaltia cardiovascular afecta predominantment a països desenvolupats però no de forma exclusiva. En el cas d’Europa, les malalties cardiovasculars en general són més freqüents en països amb renda per càpita alta (com el nostre país) que en països amb renda per càpita mitjana (per exemple Turquia),  i més en homes que en dones.

No obstant això, la incidència de malaltia coronària i l’ictus és més freqüent en països de renda mitjana que en els de renda més alta i en els països de l’Europa de l’Est respecte als països mediterranis.

. Quines són les urgències cardiovasculars més comunes?

L’infart de miocardi i l’angina de pit, la insuficiència cardíaca, el tromboembolisme pulmonar i els trastorns del ritme cardíac.

. Quins són els factors de risc per patir una malaltia cardiovascular?

Els factors de risc cardiovascular més importants són la hipertensió arterial, la hipercolesterolèmia, l’obesitat, la diabetis, el tabaquisme, l’alcohol, el baix consum de verdura i fruites i la inactivitat física (< 150 minuts a la setmana d’activitat física moderada o < 75 minuts a la setmana d’activitat  intensa).

Altres factors a tenir en compte serien l’herència (antecedents familiars de malaltia cardiovascular), l’edat  o la pol·lució de les ciutats.

. L’estil de vida actual incideix en l’elevada incidència de les malalties cardiovasculars?

Per suposat. Per una banda, el tabaquisme és un factor molt important associat a l’aparició de malalties cardiovasculars.

També la inactivitat física. S’estima que la prevalença d’activitat física insuficient és del 31% en els europeus majors de 18  anys i més alta en dones que en homes. 

La dieta inadequada amb baix consum de vegetals i fruites  no solament afecta a les malalties cardiovasculars sinó també a la incidència del càncer. Hi ha estudis que demostren una reducció del risc de patir una malaltia cardiovascular menjant 800 grams/dia de fruita i verdura combinat amb un estil de vida saludable.

. Com es tracten aquest tipus de malalties?

La malaltia coronària (angina de pit i infart de miocardi) és la més freqüent. A nivell farmacològic es tracta amb medicaments que interfereixen en l’agregació de les plaquetes (aspirina), amb fàrmacs que redueixen  el consum d’oxigen del cor (com els betablocadors), amb hipotensors (enalapril i altres) que redueixen la dilatació cardíaca i amb estatines (per reduir els nivells de colesterol). De vegades és necessari realitzar dilatacions coronàries (angioplàstia/stent) o cirurgia de revascularització (bypass).

Un altre gran grup seria la fibril·lació auricular, és l’arrítmia més freqüent i s’associa amb risc d’accidents cerebrovasculars. En aquests pacients pot ser d’utilitat el tractament anticoagulant entre altres mesures terapèutiques.

La insuficiència cardíaca és l’evolució final de la majoria de malalties cardiovasculars. Hi ha tractaments que han demostrat la reducció de la mortalitat, dels ingressos hospitalaris i la millora de la qualitat de vida. El seu tractament variarà segons el grau d’afectació de la funció cardíaca. En casos seleccionats pot ser necessari la implantació de diferents tipus de dispositius (marcapàs, desfibril·ladors, clip mitral i altres).