El Ministeri de Consum destinarà 1,3 milions d’euros per investigar i “prevenir” els possibles riscos derivats del joc, amb què finançarà un total de 26 projectes vinculats a la prevenció de possibles trastorns, els efectes derivats dels mateixos o els riscos associats a aquesta activitat.

Núria Aragay, psicòloga clínica coordinadora de la Unitat d’addiccions comportamentals del Consorci Sanitari de Terrassa, ha estat una de les professionals que rebrà aquesta subvenció de la Direcció General de la Ordenació del Joc del Ministeri de Consum d’Espanya. La subvenció, que s’eleva a 53.000 euros, és per dur a terme el projecte Relación entre el tratamiento con antipsicóticos atípicos y el trastorno de juego u otras conductas relacionadas con el descontrol de impulsos.

Amb aquest projecte, l’equip format per Núria Aragay com a investigadora principal, Francisco López, psicòleg clínic, Guido de Marco, psiquiatre i Melisa Darlene López, infermera, com a investigadors col·laboradors, vol aprofundir en el paper dels fàrmacs dopaminèrgics i els seus possibles efectes secundaris. Això és analitzar la presència de trastorn de joc, hipersexualitat, descontrol amb la conducta alimentària o amb les compres i el consum de tòxics en una mostra de pacients psiquiàtrics que iniciïn tractament farmacològic intramuscular amb aripiprazol i comparar-los amb els que prenen altres antipsicòtics (com paliperidona o risperidona) per analitzar si els primers presenten més descontrol d’impulsos que els segons.  

Aquest coneixement pot tenir una elevada rellevància clínica i científica, atès que conèixer els efectes secundaris de determinats fàrmacs àmpliament utilitzats en determinats casos de patologia psiquiàtrica facilitaria la detecció precoç dels pacients amb més risc de desenvolupar problemes de trastorn de  Joc o descontrol d’impulsos. Alhora permetria aplicar protocols per a la identificació primerenca d’aquests símptomes i activar l’aplicació d’estratègies per minimitzar possibles danys socioeconòmics als pacients i les seves famílies. 

En total, la Direcció General d’Ordenació del Joc (DGOJ) ha considerat que han de ser finançats 26 projectes científics i les línies de recerca i prevenció s’articulen al voltant de la detecció primerenca de participants amb un comportament de joc de risc; el dany individual, familiar o social associat al joc, incloent-hi salut personal, impacte emocional o psicològic, dificultats financeres, afectació laboral o problemes legals; la minimització de les possibles conseqüències negatives associades a aquest tipus d’activitats o l’impacte de gènere en els comportaments de joc “de risc”.