L’equipament atendrà gairebé 24 mil persones procedents del CAP Rambla i del CAP Terrassa Nord

El 3 d’octubre a les 8 h es va posar en marxa el nou CAP Can Roca, ubicat a la part nord-oest de la ciutat, a la cantonada del carrer Fàtima amb el Parc de les Nacions Unides. Durant el cap de setmana es van poder realitzar el traspàs de totes les dades al nou centre sense entrebancs.

Els dies 29 i 30 de setembre van tenir lloc les jornades de portes obertes del nou CAP, que van congregar un miler de veïns de la zona que volien conèixer les instal·lacions del nou centre d’atenció primària.

El CAP Can Roca obre de dilluns a divendres, de 8 a 20 hores i presta atenció sanitària a demanda, programada i urgent; tant a la població adulta com a la població pediàtrica. També fa atenció a domicili, seguiment del pacient crònic complex, atenció a la dona, atenció social, odontologia, activitats preventives i de promoció de la salut, tècniques diagnòstiques… I comptarà amb els nous rols professionals derivats del Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària: psicòleg comunitari i nutricionista.

En total, el CAP disposa d’una una plantilla de gairebé 70 persones que inclou metges de família, pediatres, ginecòlegs, llevadores, infermeres, tècnics en cures auxiliars d’infermeria, odontòlegs, referents de benestar emocional, dietistes-nutricionistes, treballadors socials i personal d’atenció al ciutadà, entre d’altres.

El nou CAP disposa de 32 consultes (10 de medicina de família, 6 de pediatria, 10 d’infermeria, 3 polivalents, 1 d’odontologia, 1 de l’atenció a la salut sexual i reproductiva i 1 de treball social). A més, compta amb una aula d’educació sanitària, una àrea d’atenció continuada (consulta, sala de tractament i 3 boxs), una àrea administrativa i una àrea per a personal.

Els usuaris que requereixin atenció especialitzada (traumatologia, dermatologia, cardiologia, etc.) seran derivats a l’Hospital Universitari Mútua Terrassa.

El nou CAP atendrà gairebé 24 mil persones procedents del CAP Rambla (17.700) i del CAP Terrassa Nord (6.100). La redistribució de pacients s’ha fet segons criteris de proximitat geogràfica.