L’analgèsia epidural és una opció pel control del dolor durant el treball de part. Parlem d’analgèsia de treball del part  i no d’anestèsia perquè l’objectiu és reduir el dolor, però a la vegada, notar l’evolució del part i totes aquelles sensacions tan beneficioses que ens ajuden a participar i prendre una posició activa en el procés.

L’analgèsia epidural és una tècnica realitzada per un metge especialista en anestesiologia.  Consisteix en la col·locació d’un catèter a l’espai epidural, a la zona lumbar, per aconseguir un bloqueig analgèsic de les arrels nervioses que transmeten el dolor durant el treball de part, introduint anestèsics locals i opioides.

La ‘Walking’ epidural o epidural ambulant consisteix en l’administració d’aquests fàrmacs  a l’espai peridural a dosis menors de les convencionals, evitant el bloqueig motor d’extremitats inferiors.

El principal avantatge és que la gestant pot caminar i, d’aquesta manera, afavorir el procés de part ja que es pot mobilitzar la pelvis i adoptar posicions que augmenten el confort i la sensació de tenir més control i protagonisme en el part.

Les principals indicacions d’aquesta tècnica són la pròpia motivació de la pacient, fases inicials de treball de part, sensació i control raonable del dolor.

Per poder gaudir de l’epidural ambulant és necessari estar sempre acompanyada i amb motivació per a mobilitzar-se.

Les contraindicacions de l’epidural ambulant són les mateixes que per l’analgèsia epidural convencional (coagulopaties, infeccions…), així com d’altres factors limitants, com ara la tolerància al dolor creixent de les contraccions, evolució del part i que es pugui garantir el suport constant de la llevadora.

Un cop instaurada l’analgèsia la llevadora farà controls i valorarà el bloqueig motor d’extremitats inferiors i, si és adient, s’iniciarà la mobilització i deambulació.  Es  revalorarà constantment l’estat de confort.

A l´Hospital Universitari de Terrassa els professionals que us acompanyaran en el procés del part revisaran el pla de part i valoraran l’opció d’epidural ambulant o ‘Walking’ per afavorir la mobilització durant el treball de part. A més l’Hospital ha incorporat l’ús de monitoratge sense fils per a donar més llibertat de moviments i afavorir la seguretat.