El Departament de Docència del Consorci Sanitari de Terrassa va organitzar la Jornada de portes obertes per als nous i noves residents, en format presencial i online, amb l’objectiu de donar a conèixer les diferents especialitats on poder fer la Formació Sanitària Especialitzada (MIR, PIR i IIR).

La presentació i benvinguda va ser a càrrec d’Araceli Griñó, cap d’estudis de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària. Ester Cañadell cap d’estudis d’Especialitats hospitalàries, va donar a conèixer les característiques del que és la formació al Consorci Sanitari de Terrassa a nivell assistencial, docent i investigador.

Després va tenir lloc el torn de preguntes als i les residents de les diferents especialitats i una visita guiada per les nou Unitats Docents, com són Anestesiologia i Reanimació, Al·lergologia, Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Medicina Interna, Nefrologia, Oftalmologia, Oncologia Mèdica, Radiodiagnòstic.

També s’ofereix formació a les sis Unitats Docents Multiprofessionals, com l’Atenció Familiar i Comunitària, Geriatria, Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Àrees Específiques, Salut Laboral i Salut Mental.

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) és una organització sanitària integral que dona resposta a les necessitats socio-sanitàries de 200.000 ciutadans del Vallés Occidental atenent una mitjana de 8.700 usuaris cada dia.

La nostra experiència docent comença fa més de trenta anys amb la formació MIR a la que posteriorment s’afegeix la formació PIR i IIR amb l’acreditació de les Unitats Docents Multiprofessionals. Ens esforcem en oferir una formació en equips multidisciplinars, amb visió holística, centrada en les persones i amb un seguiment personalitzat i proper a través de la figura del tutor.

La docència és una de les nostres vocacions i tota l’organització i els seus professionals hi estem compromesos compartint tot el coneixement entre nosaltres i amb la resta de la comunitat científica.