Un dels nou eixos que vertebren el Pla Estratègic 2021-2024 del Consorci Sanitari de Terrassa és la potenciació de la innovació, la recerca, la docència i la transferència de coneixement. Prova d’això ha estat l’estructuració de la recerca en grups, així com la implicació de les dones en la recerca i la innovació en el CST.

Avui que és el Dia Internacional de les Dones volem destacar el lideratge femení en els grups de recerca del Consorci Sanitari de Terrassa, una realitat  palpable des de fa algun temps.

Al CST tenim actualment 13 grups de recerca, 9 dels quals (el 69,2%) estan liderats o co-liderats per dones, a més d’estar constituïts en la seva majoria per investigadores (84,5%).

L’any 2023, a nivell de la producció científica total del CST (incloent grups de recerca i d’altres professionals), 124 investigadores han publicat articles científics, enfront 46 homes, és a dir, un 76,3% de la producció científica del CST està feta per dones.

Tanmateix s’han subvencionat 15 projectes, 10 dels quals liderats per dones. El total de projectes que estaven en execució durant el 2023 va ser de 21, 15 dels quals capitanejats per investigadores del CST.

A la foto, d’esquerra a dreta i de dalt a baix: Remei Blanco, Jenny Rodríguez, Ester Arcas, Sandra Rubio, Marta Viñas, Adriana Izquierdo, Mª José Gamundi, Gemma Garrido, Núria Aragay, Eli González, Maria Llistosella, Maite Garolera i Àngels Pedragosa