La presidenta del Congrés dels Diputats va rebre el grup d’autors del Llibre Blanc de Salut i Gènere a Espanya.

El llibre neix per garantir l’equitat sanitària de les dones a l’Estat Espanyol

El 5 de març es va presentar al Congrés dels Diputats de Madrid el primer Llibre Blanc de Salut i Gènere a Espanya. Aquest informe compta amb la visió científica de professionals de la medicina i persones expertes del sector sociosanitari, que analitzen l’impacte del gènere en una vintena de patologies d’alt impacte per al sistema sanitari espanyol.

Aquest llibre, ideat per l’Observatorio de Salud (OdS), pretén despertar una reflexió en tota la societat al voltant de la necessitat d’incorporar polítiques i accions sanitàries amb perspectiva de gènere, per garantir la prevenció, la precisió més gran en el diagnòstic i l’equitat de les dones en l’atenció i el tractament de patologies.

Al llarg dels disset capítols del llibre blanc s’analitzen les estratègies sanitàries i els procediments clínics normalitzats a les diferents patologies on la dona té una alta prevalença o on s’identifica una discriminació en termes assistencials. Aquesta avaluació pretén avançar cap a una sanitat amb més perspectiva de gènere.

La Dra. Marta Mauri, especialista en Medicina Interna i responsable de la Unitat de Lípids i Risc Vascular de l’Hospital Universitari de Terrassa, és una de les autores del capítol ‘Ictus i dona’ del Llibre Blanc de Salut i Gènere a Espanya.