El 13 de setembre va tenir lloc a l’Hospital de Terrassa la sessió extraordinària Apoderament dels pacients per la millora de la seguretat clínica, organitzada pel Departament de Qualitat i Seguretat de Pacients.

Aquesta sessió s’ha celebrat en commemoració del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, que té lloc el 17 de setembre, enguany sota el lema “Incloguem els pacients en la seva seguretat”, en reconeixement del paper crucial dels pacients, les seves famílies i els cuidadors en la seguretat de l’assistència sanitària.

La sessió va anar a càrrec de Josep Tost, del departament de Qualitat i Seguretat de Pacients del Consorci Sanitari de Terrassa, que va posar de manifest que el 42% de notificacions d’incidents de seguretat en l’hospitalització d’aguts a Catalunya intervenen factors relacionats amb el pacient. I un 20% dels incidents de seguretat intervenen factors del pacient que podem prevenir.

El Dia Mundial de la Seguretat del Pacient té per objectius augmentar la consciència pública i el compromís, magnificar la comprensió global i treballar en pro de la solidaritat global i l’acció dels estats membres per incrementar la seguretat del pacient i reduir-ne els danys.

Actualment treballem en la Medicina centrada en el pacient, que respecta i respon a les preferències, necessitats i valors dels pacients a través del seu apoderament, la medicina basada en el valor i la humanització de l’assistència. L’apoderament dels pacients comporta promoure l’autonomia i determinació d’aquests per a tenir un paper significatiu, alhora que potenciar la capacitat de decisió en el seu viatge assistencial.

Per això és imprescindible el compromís i la participació del pacient i conèixer la seva experiència. Els mitjans per apoderar al pacient que podem utilitzar son el treball en equip, la informació a pacients i familiars, les decisions compartides, la formació i la utilització de les TIC com eines d’ajuda.

Al Consorci Sanitari de Terrassa, a partir del mes d’octubre, s’han organitzat xerrades de Seguretat en l’atenció sanitària, fetes per professionals assistencials i dirigides a pacients, familiars i a totes les persones interessades a contribuir en temes de seguretat en l’atenció sanitària. Tindran una durada d’una hora i no cal inscripció prèvia.