Cada 14 de juliol se celebra el Dia Internacional de les persones treballadores Tècniques en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAI), una professió que es basa en l’atenció directa a les persones que requereixen d’atenció sanitària.

La creació d’aquesta efemèride pretén reivindicar els drets laborals i necessitats d’aquestes persones treballadores de la salut, que col·laboren tant amb el col·lectiu mèdic com d’infermeria, en totes les seves especialitats,  i també en les cures auxiliars a pacients i persones usuàries en el conjunt integral de l’assistència sanitària.

N’hem parlat amb Maria Teresa Gil, TCAI de sala de parts (Àmbit Matern Infantil) del CST.

. Què s’ha d’haver estudiat per a exercir de TCAI?

Actualment cal cursar un cicle formatiu de grau mig de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria (branca sanitària). No obstant això hi ha una reivindicació activa per tal que aquesta professió sigui reconeguda com a Tècnic Superior per part dels Ministeris d’Educació i Sanitat (requalificació professional).

La professió de TCAI no ha desenvolupat el màxim de les seves competències. Durant la pandèmia del COVID-19 s’ha pogut constatar que hem ampliat les àrees on desenvolupar la tasca, com ara en la realització de PCR’s. En la campanya de vacunació hem estat col·laborant en l’ordre i organització dels dispositius o centres de vacunació, tenint cura de les persones vacunades, sobretot amb les primeres dosis, quan les persones feien quadres vagals i algunes reaccions al·lèrgiques. És una tasca molt importat, la de tenir cura dels vacunats.

. Quines són les funcions principals dels TCAI?

Les funcions principals de la persona TCAI, com a membre integrant d’un equip assistencial multidisciplinari, són proporcionar cures auxiliars al pacient i usuari, tant físiques com emocionals, i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn. Fem atenció directa a la persona usuària, el que ens permet tenir coneixement de les seves necessitats i poder vetllar per proporcionar l’atenció més adient i que més ajudi en el seu procés de curació o atenció.

També donem el suport necessari a la resta de col·lectius assistencials, en totes les seves especialitats,  amb l’objectiu que la persona usuària rebi la millor atenció possible.


. Quines capacitats clau ha de tenir un/a TCAI?

El/la TCAI ha de disposar i/o desenvolupar un gran conjunt de capacitats.

Han de ser persones polivalents amb facilitat per adaptar-se al canvi o a les diferents situacions que es puguin donar.

Han de saber treballar amb iniciativa, autonomia i criteri propi, sense oblidar que formen part d’un equip de treball d’infermeria (també requereix de capacitat de treball en equip).

Cal tenir desenvolupades habilitats docents, per tal de poder transmetre a la persona usuària tècniques d’higiene i cures directes, així com també poder acompanyar a les persones de nova incorporació o l’alumnat en pràctiques en el seu procés d’aprenentatge, transmetent els coneixements propis de la professió com de la cultura i manera de treballar del propi servei.

Cal tenir capacitat resolutiva, de reacció i de treball sota pressió (en alguna ocasió molta pressió).

Cal tenir també empatia i molta ètica. I també requereix de grans capacitats comunicatives i grans habilitats per la resolució de conflictes, ja sigui entre companys o amb les persones usuàries.

Amb tot plegat, cal tenir molt present que treballem amb persones que necessiten de la nostra atenció i dedicació, que en alguna situació poden ser molt vulnerables o requereixin d’una especial sensibilitat.


. És una feina molt versàtil?

Sí, ja que cada àmbit o àrea de coneixement té les seves pròpies peculiaritats i hi ha tasques totalment diferenciades, amb persones treballadores de perfils molt específics.

És una professió que també ens permet, d’acord amb l’interès de la pròpia persona, poder participar i impartir accions docents o participar i col·laborar en jornades, congressos i cursos.