Terrassa – El 4 d’agost es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la resolució per la qual el Consorci Sanitari de Terrassa adquireix la condició d’hospital universitari

La resolució recull que els dispositius assistencials que integren el Consorci Sanitari de Terrassa compleixen els requisits exigibles per la normativa vigent per a adquirir la condició d’hospital universitari, centre d’atenció primària i centre de salut mental universitari de la Universitat Internacional de Catalunya.

El Consorci Sanitari de Terrassa disposa de tots els equipaments necessaris que permeten la formació d’estudiants en les diverses disciplines de les ciències de la salut, en els termes del conveni subscrit amb el Departament de Salut i la Universitat Internacional de Catalunya, en les especialitats de Medicina, Infermeria, Fisioteràpia i Psicologia de la UIC.

El Consorci Sanitari de Terrassa és un consorci administratiu participat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa, l’objectiu del qual és l’atenció integral a la salut de la població de Catalunya i, principalment, la de la seva àrea d’influència del Vallès Occidental Oest (Terrassa, Matadepera, Rubí, Castellbisbal, Sabadell, Sant Cugat i Sant Quirze del Vallès).

El CST és una organització sanitària integrada que està formada per l’Hospital de Terrassa, l’Hospital de Sant Llàtzer, els Centres d’Atenció Primària CAP Terrassa Est, CAP Terrassa Nord, CAP St. Llàtzer, CAP Can Roca, CAP Dr. Joan Planas de Castellbisbal, CAP Matadepera, CAP Sant Genís de Rubí i CAP Anton Borja de Rubí, l’Hospital Penitenciari de Terrassa, el Centre de Salut Mental d’Adults de Terrassa, el Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències Rubí, Centre Salut Mental d’Adults de Rubí, el Centre Salut Mental Infanto-Juvenil de Rubí, els Serveis de Rehabilitació Comunitària de Rubí i de Terrassa, l’Hospital de Dia Sant Jordi, la Unitat Assistencial i Preventiva de l’Esport del CAR de Sant Cugat i el servei de Radioteràpia Oncològica de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa