El Servei d’Al·lergologia del Consorci Sanitari de Terrassa, centre de referència territorial del Vallès Occidental, ha rebut per primera vegada l’Acreditació de la Unitat d’Immunoteràpia Avançada atorgada pel Comitè d’Immunoteràpia de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) pels propers cinc anys.  

L’objectiu d’aquesta acreditació és millorar l’atenció clínica dels pacients seguint els criteris de bona pràctica clínica i impulsar la investigació.

La Unitat d’Immunoteràpia, formada per tot el personal mèdic i d’infermeria del servei i coordinada per la Dra. Mª José Castillo, per tal d’aconseguir aquesta acreditació ha demostrat el compliment dels estàndards de qualitat establerts per la SEAIC, necessaris per a l’abordatge dels pacients. Aquesta acreditació avala els protocols implementats pel servei i garanteix el nivell de qualitat i seguretat de les instal·lacions i dels professionals.

El Servei d’Al·lergologia del Consorci Sanitari de Terrassa està coordinat per la doctora MartaViñas i ofereix una àmplia cartera de serveis destinats a millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties al·lèrgiques sistèmiques i locals. A més presta una atenció integral en col·laboració amb d’altres especialitats (ORL, Digestiu, Pneumologia, Pediatria, Medicina Interna, Dermatologia, entre d’altres).

La Unitat  d’Immunoteràpia forma part de la cartera de prestacions que ofereix aquest servei i és l’únic tractament etiològic de les malalties al·lèrgiques mediades per IgE mitjançant la resposta immunològica. S’administra immunoteràpia específica amb al·lèrgens, sobretot per via subcutània, i no és un tractament exempt de riscos, ja que requereix  que els pacients siguin controlats pel personal sanitari competent i seguint les directrius estrictes que garanteixin la seva seguretat.