Avui, Dia Europeu de la Mediació, coneixem la Unitat de Mediació del Consorci Sanitari de Terrassa

Fa divuit anys el Consorci Sanitari de Terrassa va decidir posar en marxa la Unitat de Mediació Sanitària (UMS), gràcies a un conveni amb l’Observatori de Mediació de la Universitat de Barcelona.

L’objectiu era dotar al CST d’un recurs addicional al servei de la pròpia organització i dels seus professionals, conduit per mediadors externs formats en la matèria i orientat expressament a  conciliar i ajudar a gestionar diferències, en general allò que s’anomena “conflictes” que es poguessin produir entre professionals, ja fos de manera individual o col·lectiva.

Des d’aleshores la UMS ha treballat per ajudar a resoldre problemes del dia a dia amb l’objectiu que les relacions humanes al CST siguin més fàcils i fluides, en un clima de diàleg, respecte mutu i consens.

En el marc del Pla Estratègic CST 2021-2024 (que recull una línia clarament orientada a posar recursos a favor dels professionals que els ajudin en la seva tasca diària) s’ha elaborat un projecte conjuntament amb la UMS per tal de renovar l’aposta per la mediació i crear una  xarxa interna de referents de mediació.

Això implica professionals del CST que han participat en un procés de selecció voluntari per a col·laborar estretament amb la UMS en la detecció i prevenció del conflicte, per tal de construir una organització més saludable a nivell de relacions humanes interpersonals que facin del consens i del diàleg els seus eixos fonamentals.

Amb aquest objectiu, els referents de mediació han participat en una formació que ha finalitzat al darrer trimestre del 2022.

Les principals funcions dels referents de mediació

Les principals tasques d’aquests professionals son fer de mirall de repetició en bones pràctiques de relació, derivar i informar a la UMS dels assumptes que necessitin de la seva aprovació i/o actuació, fer prevenció i resolució de conflictes, informar i orientar als professionals, en termes generals, en matèria de facilitació d’espais de diàleg, mediació i, finalment, estimular la comunicació entre companys en conflictes identificats de baixa intensitat, quan les persones afectades donin explícitament el seu consentiment.