El Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el Consorci Sanitari de Terrassa elaboren diversos continguts per ajudar pares i mares a apropar-se al món digital dels seus fills

Aquesta col·laboració s’emmarca dins el conveni que van signar ambdues institucions per tal de dotar a les famílies d’eines i de recursos per fer un ús saludable de la tecnologia i dels continguts audiovisuals. 

L’equip eduCAC del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la Unitat d’Addiccions comportamentals del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) han desenvolupat conjuntament nous continguts per a la secció Família i pantalles, que s’han publicat avui al web de l’eduCAC.

Sota les directrius de la doctora Núria Aragay, psicòloga clínica coordinadora de la Unitat d’addicions comportamentals del Consorci Sanitari de Terrassa, s’han elaborat diversos tipus de continguts i s’han seleccionat recursos en funció de les etapes vitals d’infants i joves, per ajudar a mares i a pares a apropar-se al món digital dels fills des de l’acompanyament saludable, els límits i els pactes. 

Sota el lema “Eduquem i acompanyem la infància i l’adolescència digital”, i mitjançant diversos materials en format infogràfici una entrevista en profunditat amb la doctora Aragay, es faciliten a mares i pares eines per educar als seus fills en el món digital d’una manera proactiva i respectuosa. Els continguts estan estructurats en funció de les  diferents etapes  evolutives per les que passen els joves i adolescents atès que les necessitats són diferents en cadascuna d’elles. Així doncs, a més de recomanacions generals i vàlides per a qualsevol etapa evolutiva, n’hi ha d’específiques per a famílies d’infants de 0 a 6 anys, de 6 a 12 anys i de 12 en endavant. 

Les quatre infografies estan disponibles des d’avui al web de l’eduCAC, a la secció Família i pantalles, i estan acompanyades de diversos recursos seleccionats per la doctora Aragay i l’equip eduCAC, tant propis de l’eduCAC com aliens, d’altres entitats o persones que treballen per l’educació mediàtica a Catalunya.

L’entrevista amb la doctora Núria Aragay, també disponible a la secció Família i pantalles del web de l’eduCAC, interpel·la a les famílies i les convida a actuar des de l’autoanàlisi i la comprensió, sempre des de l’optimisme i el bon humor que, tal com diu la doctora Aragay, és imprescindible per educar i per viure.


Conveni de col·laboració del CAC i el CST

L’any 2018 es va signar un conveni de col·laboració entre el CAC  i el CST amb l’objectiu de dotar a les famílies de recursos per fer un ús i un consum saludable dels continguts audiovisuals.

Per a desenvolupar les accions del conveni es va crear un equip de treball que està integrat, d’una banda, per la Unitat d’addiccions comportamentals del Consorci Sanitari de Terrassa, coordinat per la doctora Núria Aragay, i de l’altra per les professionals de l’equip eduCAC.

S’han seguit diverses línies d’actuació dirigides a les famílies per tal de donar resposta a les preocupacions que han fet arribar a través de les consultes en l’àmbit hospitalari i de les associacions de mares i pares de les escoles. Una d’aquestes línies d’actuació és la secció Familia i pantalles del web eduCAC.

Les diverses actuacions que s’han fet des del 2018 fins a l’actualitat són:

. Creació de la secció Familia i pantalles del web eduCAC, que inclou  vídeos divulgatius a càrrec de la doctora Aragay per ajudar a les famílies a detectar senyals d’alerta relacionades amb els usos problemàtics de les pantalles. Responen d’una manera entenedora i propera qüestions com ara: En quin moment les mares i els pares ens hem de preocupar? Quins són els senyals que ens indiquen que hem d’intervenir-hi? Què podem fer si creiem que estem davant d’un ús perjudicial de les pantalles per part dels nostres fills?

. Xerrades on line per a famílies sota el títol Conviure en el món digital durant els cursos  2019-20 i 2020-21. Aquestes xerrades constaven de dues parts una que feia referència als continguts del món digital (a càrrec de l’eduCAC) i una que feia referència  als riscos des d’un punt de vista de la salut a càrrec de l’experta Núria Aragay.

. Articles per fer un bon acompanyament digital, per part de Núria Aragay:

  • L’article Com acompanyar l’ús de pantalles. De la ma de dues professionals del CST, la pediatra Gloria Estopiñá, pediatra, i de la psicòloga experta en addiccions comportamentals Núria Aragay, revisem els nostres hàbits digitals.L’objectiu éspoder fer de mirall i fer un acompanyament actiu i responsable en l’ús de pantalles dels nostres fills i filles.
  • A l’article Jugar no sempre és inofensiu Núria Aragay fa algunes recomanacions per escollir els videojocs adequats per als nostres fills i filles. Destaca que hi ha videojocs gratuïts i de gran qualitat gràfica, que aparentment són d’estratègia, però pels que acabes invertint diners si vols avançar i pujar de nivell. Aquestes dinàmiques poden augmentar el risc de que joves i adolescents consumidors de videojocs siguin potencials jugadors de jocs d’apostes quan siguin adults.