El Consorci Sanitari de Terrassa reconegut pel seu sistema d’atenció basat en el Valor en els Premis Top Value de IQVIA

  • 15/03/2024
  • CST

La tercera edició dels Premis TOP Value de IQVIA, celebrada ahir a Barcelona va aplegar alguns dels experts més reconeguts en la matèria del país. En total hi han participat 46 centres hospitalaris de tot el territori nacional.

El Consorci Sanitari de Terrassa, que participa en el programa des de 2021 va ser el guanyador en la categoria de TOP Value Right Care i va ser un dels vuit nominats al Top Value Global.

El Top Value és un programa de Benchmarking que té l’objectiu d’avaluar i comparar l’estat de les organitzacions respecte a l’orientació a resultats de valor. Per a avaluar aspectes concrets es divideix en 4 dimensions que són adaptació de l’organització als models de valor, adequació de la pràctica clínica, resultats rellevants i finançament del valor.

Els models assistencials orientats a resultats de valor, tenen un enfoc estratègic que prioritza i incentiva l’efectivitat per sobre del volum d’activitat i per tant fa una proposta transformadora dels models d’avaluació i finançament de l’atenció sanitària.

Els mecanismes de mesura del programa són enquestes a professionals, qüestionaris  on es detallen els estàndards i les evidències de compliment del programa i bases de dades basades en indicadors de transfusions, radiacions i antimicrobians. 

Aquesta iniciativa, pionera a Espanya, ha evolucionat en termes qualitatius i quantitatius, per passar de ser una eina de medició a un profund exercici de benchmark que permet als centres no només comparar els seus resultats versus anys anteriors, sinó també valorar el seu evolutiu front a centres sanitaris del mateix nivell o de diferents paràmetres assistencials.