El CST incorpora una nova eina de mesura de l’experiència dels pacients

  • 27/02/2023
  • CST

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha incorporat una nova eina de mesura de l’experiència dels pacients a través de dues vies: dels terminals instal·lats als Centres d’Atenció Primària, per tal que cada usuari que ho desitgi pugui donar la seva opinió sobre el servei que ha rebut, i d’enquestes digitals de satisfacció que enviem per SMS i es poden contestar a través del telèfon mòbil.

Els terminals van ser instal·lats als circuïts de sortida dels diferents CAP del CST durant el mes de setembre de 2022 amb l’objectiu de conèixer la valoració que fan els pacients i usuaris d’aquests centres sobre el servei que han rebut, amb aspectes com el grau de satisfacció, el temps d’espera, la claredat de la informació transmesa, el tracte i l’amabilitat dels professionals o qüestions que s’haurien de millorar, amb una pregunta oberta on poden afegir queixes, agraïments o els comentaris que ens vulguin fer arribar.

Les enquestes digitals de satisfacció per SMS s’han iniciat a principis de 2023 i s’envien a aquelles persones que han tingut un contacte 48 hores abans amb els serveis d’Urgències, Cirurgia Major Ambulatòria, Hospitalització i Salut Mental. Les preguntes són molt curtes, es poden contestar en un minut i han estat dissenyades conjuntament per les direccions de Qualitat i Seguretat del Pacient i Atenció a la Ciutadania amb l’objectiu de rebre una valoració sobre paràmetres com l’experiència viscuda, la correcta identificació dels professionals que han participat en el procés clínic, aspectes a millorar, servei d’àpats, etc., amb la possibilitat també d’afegir els comentaris i suggeriments que considerin.

Totes les dades rebudes queden emmagatzemades a la plataforma online de RateNow, que és l’empresa proveïdora d’aquest servei, organitzades per tenir accés a qualsevol informe que ens interessi en temps real, amb les segmentacions, classificacions i comparatives que triem. Aquests informes es poden automatitzar i enviar amb la periodicitat que més convingui a tots aquells caps de servei, responsables o comandaments que ho desitgin.

La informació rebuda dels terminals instal·lats als diferents CAP i de les enquestes digitals que enviem per SMS ens permetrà portar a terme les mesures correctores necessàries i les millores pertinents per aconseguir un increment considerable de la qualitat dels serveis que oferim al CST i, per tant, que l’experiència dels nostres pacients i usuaris sigui cada vegada més satisfactòria.