I Jornada de controvèrsies en oncologia del CST

El dijous 2 de febrer va tenir lloc a la sala Joan Costa Roma de l’Hospital de Terrassa la I Jornada de Controvèrsies en Oncologia del CST amb el títol “Què ens aporta l’Oncogeriatria”, organitzada pel Servei d’Oncologia Mèdica del Consorci Sanitari de Terrassa.

Al Consorci Sanitari de Terrassa es diagnostiquen de càncer cada any més de tres-cents malalts majors de setanta anys. El càncer en l’ancià és un dels temes de més interès en l’oncologia actual, degut a l’envelliment de la població i a les peculiaritats d’aquest grup de malalts: canvis neuropsicològics, farmacocinètics, dependència de l’entorn familiar i social i  polifarmàcia, entre d’altres.

L’objectiu d’aquesta jornada va ser, doncs, proporcionar els coneixements necessaris que cal aplicar al malalt oncogeriàtric consensuant les diferències qualitatives que cal tenir en compte quan abordem aquest col·lectiu de pacients.

Remei Blanco, va començar la jornada fent la xerrada “Introducció a l’Oncogeriatria” on va descriure les recomanacions de maneig de l’ancià amb càncer que de forma transversal s’han de portar a terme per part d’oncologia, geriatria i treball social.

Mireia Llonch, directora de l’Àmbit de Geriatria, Cures Pal·liatives i Dependències i cap del Servei de Geriatria del CST, va intervenir amb la ponència ‘El geriatra als comitès de tumors’ destacant la importància de la incorporació de geriatres i metges de Cures pal·liatives en els comitès de tumor dels càncers més prevalents com son el colo-rectal, de pulmó i urològic per determinar els procediments a seguir de forma multidisciplinar en pacients ancians segons criteris de fragilitat.

Posteriorment, Mònica Aguiló, metgessa resident del Servei d’Oncologia del CST va parlar sobre ’Cirurgia en càncer colo-rectal’ i Maria Pi-Figueras, cap de la Unitat d’Oncogeriatria del Parc Salut Mar ha parlat sobre ‘Organització d’una Unitat d’Oncogeriatria’.

Per cloure la jornada, Remei Blanco va fer una presentació amb el títol “Es beneficien els ancians dels nous tractaments oncològics?”

Etiquetes oncologia cst