II Jornada d’Humanització del CST. El pacient, al centre de l’atenció. Millorem la seva experiència

El dia 26 de maig s’ha celebrat la II Jornada d’Humanització del Consorci Sanitari de Terrassa. Amb el lema “El pacient, al centre de l’atenció. Millorem la seva experiència” s’han treballat els objectius de sensibilització en conceptes d’humanització en la pràctica sanitària; educació interprofessional en situacions de simulació de diferents pràctiques clíniques que portin a un debriefing entre els assistents; promoure l’escolta activa de l’experiència del pacient, amb un ensenyament real de diferents situacions; fomentar els aspectes ètics de l’assistència; crear un lideratge humanista, de cohesió i inclusiu.

La jornada ha estat inaugurada pel director assistencial del CST, Jaume Boadas i la directora d’infermeria i presidenta de la Comissió d’Humanització del CST, Antònia Villalba, que ha destacat que “la jornada ens ajudarà a contestar la pregunta de si és necessària la Humanització”.

Jaume Boadas i Antònia Villalba

En el cas del CST,  la Humanització és el primer eix del Pla Estratègic 21-24 de l’organització i esdevé un compromís que es fa extensiu a tots els col·lectius assistencials i no assistencials ja que  ha d’estar en totes les tasques i accions que es realitzen.

La Jornada ha començat amb una intervenció de Pallapupas Pallassos d’Hospital que ha arrencat somriures a tots els assistents i ens ha demostrat com posen al pacient al centre de l’atenció intentant millorar la seva experiència.

Pallapupas

La primera conferència ha estat a càrrec de Joan Escarrabill, director del programa d’Atenció Mèdica Crònica Hospital Clínic de Barcelona i director del Pla Director de les Malalties de l’Aparell Respiratori del Departament de Salut que ha plantejat la qüestió de si “Cal la humanització de l’assistència en les organitzacions sanitàries? Seguidament, Montserrat Moharra, directora d’Estratègia de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, del Departament de Salut ha presentat la segona conferència sobre “Eines per les decisions compartides”.

Joan Escarrabill

Carme Cases, presidenta del Comitè d’Ètica Assistencial del CST ha parlat sobre “Aspectes ètics: pacient, professional i institucions”. Elisabet González, directora de Qualitat del CST ha presentat la taula “On estem i com millorem: la veu dels professionals” i Maribel Díaz, coordinadora de la Unitat de l’Atenció a la Ciutadania del CST ha moderat la taula “La veu del pacient” on els pacients han explicat en primera persona la seva experiència.

Finalment, i previ a les conclusions de la Jornada, Antònia Villalba ha presentat “La Humanització al Pla Estratègic del CST (21-24)”.

La Jornada ha estat un èxit d’assistència i de participació en tots els debats generats i ha posat de manifest la implicació i el compromís dels professionals en avançar en la Humanització de l’organització.