Primera setmana

Antiàlgics / Antiinflamatoris


Fred

Aplicar un pack de gel, o, si no una bossa de pèsols, prèviament congelats, embolicats en un drap, a la zona de dolor.

Massatge

També pot fer un auto massatge amb crema hidratant, tant el fred com la crema, mantenir com a mínim 10 minuts

Pèndul

Moure el braç afecte fent un moviment de pèndol, el braç ha d’estar relaxat

Pilota a la paret

Amb una pilota a la regió al voltant de l’espatlla, fer moviments, com si es tractés d’un massatge


Escápulo-Toràcics

Elavació

Amb les espatlles dur a terme un moviment amunt i avall

Antero/Posterior

En aquest cas el moviment és cap endavant i cap enrere

Circunducció

Realitzar cercles primer en un en sentit i després en sentit contrari

Auto-Asisstits

Flexió

Assegut a la cadira. Amb un drap a les mans, fer-ho lliscar per sobre de la taula cap endavant i enrere i cap als costats

Pilota a la taula

Assegut / a, desplaçar el braç cap endavant i cap enrere, amb l’ajuda d’una pilota de plàstic, com a la figura

ABD/ADD

Agafar un bastó, com es mostra a la figura, amb les dues mans per darrere de el cos i empènyer amb la mà sana, d’un costat a un altre