Segona setmana

Antiàlgics / Antiinflamatoris


Polo

Aplicar amb un glaçó, directament en pell, però movent, donar un massatge a la zona de dolor, no mes de 5 minuts.

Pilota a la paret

Amb una pilota a la regió al voltant de l’espatlla, fer moviments, com si es tractés d’un massatge.

Pèndul

Moure el braç afecte fent un moviment de pèndol, el braç ha d’estar relaxat, si apareixen sensacions de formigueig o fred tornar a la posició vertical.

Actius – Auto – Asisstits – Recentratge

Elevació

Ajagut / a amb les cames doblegades, prendre un bastó, com a la figura i portar-lo cap enrere, repetir diverses vegades aquest moviment.

Rotació Interna

Agafar una cinta com es mostra en la figura i empènyer amb la mà sana cap al costat contrari, perquè el braç afecte passi de la zona glútia cap a la regió lumbar

Rotació Externa

Amb el colze / braç enganxat a el cos, agafar un bastó, com es mostra en la figura i empènyer amb la mà sana. El colze no es desplaça

Anterior

Com es mostra a la figura, empènyer durant uns 10 segons contra la cadira, cap endavant, durant al menys un nombre de 10 repeticions.

Intern

Com es mostra a la figura, empènyer durant uns 10 segons contra la cadira, de fora a dins, durant al menys un nombre de 10 repeticions.

Extern

Com es mostra a la figura, empènyer durant uns 10 segons contra la cadira, de dins a fora, durant al menys un nombre de 10 repeticions.

Posterior

Com es mostra a la figura, empènyer durant uns 10 segons contra la cadira, cap enrere, durant al menys un nombre de 10 repeticions.


Exercicis Propioceptius – Depressors

Rellotge a la paret-1

Marcar les hores d’un rellotge imaginari com es veu a la figura, 6h ho farem amb el palmell de la mà sobre la pilota.

Rellotge a la paret-2

Les 6h restants, les marcarem amb el dors de la mà sobre la pilota.

Depressors

Depressor humeral. Amb el braç estirat i l’espatlla cap enrere prémer durant 10 segons contra la llitera cap avall.