La Direcció del CST fa balanç del 2022 i apunta com encara el 2023

  • 17/05/2023
  • CST

La sala d’actes Joan Costa Roma de l’Hospital de Terrassa va acollir el plenari de balanç de l’any 2022 i la presentació de l’escenari del 2023, a càrrec del Dr. Ferran Garcia, director-gerent del Consorci Sanitari de Terrassa i el Dr. Jaume Boadas, director assistencial.

Aquesta sessió, adreçada a tots/es els/les professionals del CST, va aplegar un bon nombre de professionals, tant a la sala com a través dels sistemes telemàtics.

Jaume Boadas va ser l’encarregat d’analitzar els esdeveniments més importants del 2022 afirmant que «el CST és una organització que creix, i volem que la societat sàpiga què fem.» En aquest sentit, Boadas va animar als professionals a fer difusió de la seva feina al Consorci.

Va destacar la quantitat de jornades que es van fer al CST, perquè això cohesiona internament i incrementa la visibilitat externa, i va fer incís en alguns dels projectes innovadors i en l’activitat dels centres del CST.

Boadas també va repassar l’activitat del 2022 tant pel que fa a l’atenció primària, com a  l’especialitzada, la salut mental i l’atenció intermèdia, tant a l’Hospital de Terrassa com a l’Hospital Sant Llàtzer.

Boadas també va explicar el balanç  en relació al Pla estratègic, incidint en els seus eixos: humanització, orientació a resultats de valor, compromís i professionalisme, qualitat i seguretat clínica, gestió del coneixement, recerca, docència i innovació, transformació tecnològica, digital i mediambiental, comunicació efectiva, responsabilitat social i compromís i sostenibilitat econòmica.

Finalment Boadas va posar de manifest que dels objectius del Pla estratègic 2021-2024, n’hi ha 466 d’operatius i, a hores d’ara, se n’ha assolit un 51%.

Ferran Garcia, per la seva banda, va fer un repàs de l’àrea professional del CST, explicant diversos aspectes, com ara l’estabilització dels llocs de treball, el tercer conveni col·lectiu de la Sanitat Concertada, el Pla de Jubilacions anticipades, el nou pla d’acollida, el pla de reconeixement de la categoria professional administració i el projecte de millora de la competència infermera.

Garcia va explicar que l’any 2022 la plantilla del CST es va incrementar en un 10% i va mostrar preocupació per l’evolució de l’absentisme. També va voler parar atenció al fet que hi ha vertaders problemes per trobar substituts de diferents especialitats i també es va preguntar el perquè de les baixes per incapacitat temporal. «Hem de saber perquè els professionals agafen la IT. I si hi ha relació amb el lloc de treball, hem de millorar les condicions.»

Garcia també va entrar a detallar aspectes de l’àrea econòmica, explicant que el 2022 es va equilibrar el pressupost, i també va puntejar que el 66% de la despesa del CST es destina a personal. «Normalment les institucions hospitalàries es mouen en un 63% de despesa en personal. Aquí en tenim una mica més perquè tenim molta primària i força salut mental», va manifestar.

Pel que fa a l’escenari d’enguany el gerent del CST va mostrar un escenari difícil a nivell mundial, marcat per la inflació, la finalització de la pandèmia (i la consegüent pèrdua d’ingressos), la crisi energètica, el canvi climàtic, desabastiment de medicaments i matèries primeres, els ciberatacs… Però va voler centrar-se en «les oportunitats que també tenim al davant, com l’ingrés de fons europeus per a projectes concrets.»

Ferran Garcia va mostrar un context sanitari fort i va voler incidir en la necessitat de mesurar el valor de l’atenció. «Ja no valen només els indicadors de salut, sinó que la opinió del pacient val tant com els indicadors que ja coneixíem. Hem d’estar preparats per tenir bons indicadors de valor.»

També va repassar les branques del Pla estratègic 2023-2024: l’assistencial, el de sostenibilitat i el pla d’inversions. «Tenim un full de ruta fins a l’any 2024. Farem èmfasi en l’accessibilitat, en els nous espais, ampliarem cartera de serveis, tindrem nous projectes d’inversió i també el hub d’innovació», va reblar.