Participació del CST a la Jornada “L’atenció intermèdia, un pilar del sistema integrat de salut de Catalunya” del Departament de Salut

El dia 28 de febrer es va celebrar la jornada d’actualització sobre la transformació de l’atenció intermèdia que duia per títol ‘L’atenció intermèdia, un pilar del sistema integrat de salut de Catalunya’ al Paranimf de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

La jornada ha abordat el concepte d’atenció intermèdia, que a Catalunya substitueix el que fins ara es denominava atenció sociosanitària. Així, l’augment de l’ús dels serveis sanitaris en tots els nivells assistencials, i en especial l’atenció de persones grans amb necessitats específiques, requereix l’aplicació d’un nou enfoc a l’atenció d’un grup de població complexa des d’un punt de vista clínic i social, ja que necessita atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada.

Mireia Llonch adjunta a la Direcció Operativa per a la Transformació de l’Atenció Intermèdia del Departament de Salut i directora de l’Àmbit de geriatría, dependencia i cures pal.liatives del CST ha moderat la taula “Eines per a facilitar la transformació de l’atenció intermèdia” i Rosa M. Chito, treballadora social del CST ha presentat la xerrada “Des de la UFISS a l’equip de suport hospitalari de geriatria i cures pal·liatives.

En aquesta jornada, s’ha presentat el full de ruta de la transformació en un termini breu i mitjà, algunes fites ja assolides, altres en procés d’implementació com també reptes en els quals s’està treballant. Alhora, professionals multidisciplinars i de diferents àmbits assistencials han compartit experiències ja en funcionament, que poden suggerir el camí.