Premi del Registre Nacional de Fractura de Maluc pel CST

  • 24/02/2023
  • CST

El dia 24 de febrer va tenir lloc la 6ª Reunión del Registro Nacional de Fractura de Cadera a l’Hospital La Paz (Madrid). Aquest any s’han guardonat els hospitals amb millors indicadors de qualitat 2021 i també als hospitals amb major millora del 2021 respecte al 2020 on el Consorci Sanitari de Terrassa ha rebut el 3r premi.

En el nostre centre s’atenen unes 200 fractures de maluc a l’any, de les que el 75% son persones majors de 75 anys.

Des de l’any 2019 el pacient amb fractura de maluc per fragilitat rep una atenció transversal, integrada i integral per part d’un equip multidisciplinar que inclou des de l’atenció hospitalària, en la que es diagnostica i es tracta el procés, fins el seguiment a  la Consulta Externa de la Unitat Multidisciplinar de Fractura per Fragilitat, així com seguiment conjunt amb l’equip d’Atenció Primària.

El nostre centre disposa d’Unitat de Fisioteràpia i Rehabilitació en el propi Hospital d’Aguts la qual cosa permet fer una rehabilitació intensiva adaptada a cada pacient i en la majoria dels casos suposa un millor resultat funcional.

L’any 2017 el CST es va incorporar al Registre Nacional de Fractura de Maluc per conèixer la nostra realitat amb l’objectiu de millorar la qualitat i el cost-eficàcia de l’atenció dels nostres pacients i ha estat un estímul per treballar àrees de millora dels diferents indicadors de qualitat.

El 2019, la Unitat Multidisciplinar de Fractura per Fragilitat va rebre la distinció de plata del programa Capture the Fracture de la International Osteoporosis Foundation.

Des de principi d’any 2023 participem en el registre Mini-REFRA FLS de SEIOMM i ens han concedit una de les beques del Projecte FLS Excellence SEIOMM/FEIOMM 2022-2023.

En relació amb el tractament osteoprotector, en la majoria d’organitzacions es valora durant l’ingrés hospitalari i s’inicia a l’alta en els pacients que van a domicili o al recurs assistencial. En el cas del CST, més de la meitat dels pacients inicien el tractament durant l’ingrés a la Unitat la qual cosa explicaria els baixos percentatges de tractament a l’alta.